(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, Selviämishoitoasema
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2019

Sairaanhoitaja, Selviämishoitoasema

Työavain 2-22-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 25.01.2019 kello 15:45
Selviämishoitoasema , Vitikka 1 E 02630 ESPOO
Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut/Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Terveyden- ja sairaanhoito

Tehtävän kuvaus: Selviämishoitoasema on tarkoitettu erilaisten päihteiden käyttäjien lyhytaikaista hoitoa varten silloin, kun potilas tarvitsee päihtymystilansa yhteydessä esiintyvien fyysisten tai psyykkisten oireiden vuoksi sairaanhoidollista seurantaa, mutta ei ole sairaalahoidon tarpeessa. Selviämishoitoasema on avoinna ympärivuorokauden, vuoden kaikkina päivinä. Selviämishoitoasemalla tehdään hoidontarpeen arvioita päihteidenkäyttäjille ja ohjataan asianmukaiseen jatkohoitoon. Lisäksi siellä toteutetaan avovieroitushoitoa ja tehdään tiivistä yhteistyötä Espoon sosiaali- ja terveysneuvontapiste Linkin kanssa. Poliisin säilöön ottamien henkilöiden hoidon tarpeen arviointi, voinnin seuranta ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen kuuluvat Selviämishoitoaseman henkilökunnan työnkuvaan. Työvuorossa on sairaanhoitaja-lähihoitaja -työpari. Työ on kolmivuorotyötä.


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu sairaanhoitaja.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään : - Suoritettua (tai koeaikana suoritettavaa) LOVe-lääkehoitolupaa. - Aikaisempaa kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdeongelmaisten potilaiden hoidosta.

Arvostamme aikaisempaa somaattisen hoitotyön kokemusta, itsenäistä työotetta sekä kykyä toimia työryhmän jäsenenä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2606,32 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Jaksotyö 116 h 15 min / 3 vkoaLisätietoja tehtävästä
Vastaava sairaanhoitaja Elina Lehto
043 825 3490
elina.lehto@espoo.fi