(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja / Potilaskoordinaattori
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.3.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluiden Ensilinjan toimintoihin potilaskoordinaattoria. Potilaskoordinaattori työskentelee osana Ensihoidon osastoa.

Työtehtävänäsi on potilasohjaus yhdessä apulaisylilääkärin ja osastonhoitajan kanssa.

Potilaskoordinaattorina työtehtäviisi kuuluu sairaalalähetteiden vastaanottaminen, osastoprofiilien mukainen potilassijoittelu sekä vapaiden sairaansijojen kartoittaminen ja tilapäisen ylipaikkatilanteen hoitaminen. Tehtäviisi kuuluu myös muualta Suomesta tai ulkomailta tulevien helsinkiläisten potilaiden tarkoituksenmukainen jatkohoidon koordinointi ja järjestäminen.

Potilaspaikkojen kartoittaminen ja potilassiirrot tehdään potilaan parhaaksi ja yhteistyössä lähettävän tahon kanssa.

Psykiatriseen sairaalahoitoon tullaan lääkärin lähetteellä virka- ja päivystysaikaan. Psykiatrinen arvio tapahtuu lähettävän lääkärin tekemänä ja osastopaikalle ohjaaminen virka-aikaan potilaskoordinaattorin ja sairaalan lääkärityöparin toimesta. Virka-ajan ulkopuolella sairaalan päivystävä psykiatri vastaa potilasohjauksesta.

Potilaskoordinaattorin toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluiden, HUS sairaanhoitopiirin ja muiden palvelujärjestelmien ammattilaisten kanssa. Työtä ohjaa mielenterveyslaki, Helsingin kaupungin sovitut toimintamallit, ohjeistus ja linjaukset sekä HUS työnjakosopimus.

Kelpoisuusehto:
Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Psykiatrista ammattiosaamista. Työssä on kyettävä nopeasti muuttuvien tilanteiden huomiointiin ja hallintaan, päätöksentekoon ja erilaisten ratkaisumallien löytämiseen. Työssä korostuvat neuvottelutaidot, oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Nopeat ja usein päällekkäiset hoitoonohjaustilanteet vaativat paineensietokykyä. Työssä on hallittava käytössä olevat potilastietojärjestelmät.

Luemme eduksi:
Suoritettuja korkeakouluopintoja, esimerkiksi TtM tai YAMK

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Osastonhoitaja Hannele Kanerva, 050 346 9893, hannele.kanerva@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi