(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.2.2020

Asiakasohjauksen sairaanhoitajana pääasiallinen vastuualueesi on opioidikorvaushoidon koordinointi.

Opioidikorvaushoidon koordinointi pitää sisällään korvaushoidon jononhoitoa, korvaushoidon asiakkaiden hoidon seurantaa, yhteistyötä palveluntuottajien kanssa, sekä verkostoyhteistyötä ja konsultointia opioidikorvaushoidon asioissa. Lisäksi osallistut ja teet joustavasti työtä muilla asiakasohjauksen tehtäväkentillä, kuten asumispalveluissa ja muissa päihdehoidoissa. Työhösi saat asiantuntevan, moniammatillisen tiimin tuen.

Asiakasohjauksen työryhmään kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa, kaksi sairaanhoitajaa sekä etuuskäsittelijä. Moniammatillisen asiakasohjaustyöryhmämme tehtävänä on arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluntarvetta, ohjata asiakkaat oikea-aikaisiin palveluihin (asumispalvelut ja laitoskuntoutus), koordinoida palvelukokonaisuuksia ja arvioida asiakkaiden hoidon ja kuntoutumisen edistymistä. Asiakasohjaustiimin työ sisältää mm. moniammatillista palvelutarpeen arviointia, verkostotyötä sekä yksilöhuollon päätösten tekemistä. Palveluja tuotetaan omana ja ostopalveluna, asiakasohjaustiimi vastaa asiakasohjauksesta sekä ko. palvelujen ohjauksesta ja valvonnasta.

Työpaikan nimi: Mielenterveys- ja päihdepalvelut, asiakasohjaus
Työaika: 38h 45min/viikko. Jaksotyö, pääsääntöisesti päivätyö
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, hyvää päätöksentekokykyä sekä kehittämisorientoitunutta työotetta.

Arvostamme työkokemusta ja/tai tietoutta opioidikorvaushoidosta sekä päihde- ja mielenterveyspalveluista.