(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, Kivenlahden perheryhmäkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.12.2020

Haemme sairaanhoitajaa, jonka tehtävävänä on ohjata, opastaa ja neuvoa perheryhmäkodissa asuvia lapsia ja nuoria heidän arjessaan.

Sairaanhoitaja vastaa yksikön lääkehoidosta ja lääkehoitosuunnitelman käytännön toteuttamisesta sekä kehittämisestä ohjaustyön lisäksi. Sairaanhoitajan vakanssi tullaan todennäköisesti vakinaistamaan vuoden 2021 syksyn aikana.

Kivenlahden perheryhmäkoti on kodinomainen asumisyksikkö ja keskeinen kasvun ja kehityksen ympäristö 13-17-vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Perheryhmäkodissa asuu ilman huoltajaa maahan saapuneita turvapaikanhakijataustaisia nuoria, jotka ovat saaneet Suomesta oleskeluluvan. Perheryhmäkoti sijaitsee Espoon Kivenlahdessa.

Perheryhmäkodissa työskentelee 1 vastaava ohjaaja ja 8 ohjaajaa sekä 1 sairaanhoitaja. Lisäksi henkilökuntaan kuuluvat sosiaalityöntekijä ja palveluesimies. Nyt haettavana oleva sairaanhoitajan tehtävä on uusi, joten tässä työssä pääset kehittämään toimenkuvaa ja luomaan uusia käytäntöjä.

Perheryhmäkodissa tarjotaan alaikäisille mahdollisimman hyvää ikään ja kehitystasoon liittyvää tukea ja hoivaa, lapsuuden arkea sekä turvallinen ja kannustava paikan elää. Perheryhmäkodin ydintoimintaa on lasten ja nuorten kasvun, kehityksen, koulutuksen ja kotoutumisen tukeminen.

Sairaanhoitajana teet lääkehoidollisen työn lisäksi vuorovaikutteista hoito- ja kasvatustyötä, suunnitelmallista ja tavoitteellista omaohjaajatyötä sekä mahdollistat kodinomaisen arjen kodinhoidollisilla työtehtävillä. Työssä korostuu psykososiaalinen tuki ja traumatietoinen työskentelyote. Työtä tehdään moniammatillisella otteella osana tiivistä ja keskustelevaa tiimiä oman itsenäisen vastuunsa kantaen. Työ on kolmivuorotyötä.

Haastattelut järjestetään alustavasti viikolla 3 etäyhteyksiä hyödyntäen.

Työpaikan nimi: Kivenlahden perheryhmäkoti
Työaika: 114 h 45 min/3 viikkoa, jaksotyö, kolmivuorotyö
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja

Tehtävässä edellytetään työkokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme kokemusta verkostotyöskentelystä, suunnitelmallisesta kasvatus- ja hoitotyöstä, moniammatillisesta työstä, maahanmuuttaja- ja lastensuojelutyöstä sekä tiimityötaitoja ja itsenäistä työotetta. Arvostamme myös ajokorttia ja ajotaitoa sekä voimassa olevia lääkelupia.

Tarjoamme mielekkään ja palkitsevan työn, jossa voit jatkuvasti kehittää osaamistasi sekä innostuvan ja innostavan työyhteisön. Tässä työssä saat näköalapaikan globaalin Suomen kehittämiseen! Tarjoamme suuren työnantajan henkilöstöedut, kuten työmatkatuen, liikunta-/kulttuuriedun, työterveyshuollon sekä mahdollisuuden osallistua koulutuksiin.