Sairaanhoitaja, Kilonpuron palveluasunnot
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 19.7.2021

Haussa Kilonpuron palveluasuntoihin sairaanhoitaja vakituiseen työsuhteeseen.
Olet etsimämme henkilö, jos arvostat työssäsi vaihtelevia tilanteita, kokonaisuuksien haltuunottoa, uuden oppimista ja kehittämistä, oman työn johtamista, tiedon hallintaa ja sen jakamista. Hallitset myös hoitotyön, asiakaslähtöisyyden ja toimintakyvyn edistämisen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Tietotekninen hallitseminenkaan ei sinulle ole vierasta.

Työt alkavat sopimuksen mukaan ja haastatteluita voidaan toteuttaa jo hakuaikana.

Yksikkö toteuttaa vammaispalvelujen mukaista ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja omissa asunnoissa asuville vaikeavammaisille henkilöille. Lisäksi toteutetaan asumisvalmennusta vaikeavammaisille sekä kehitysvammaisille henkilöille. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi. Asiakkaiden asunnot sijaitsevat tavanomaisessa kerrostalossa.

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu osallistuminen yksikön asukkaiden perushoitotyöhön, yksikön asiakkaiden lääkehoidosta vastaaminen, lääkehoitosuunnitelman päivittäminen, HaiPro-ilmoitusten käsittely yhdessä yksikön vastaavan ohjaajan kanssa sekä tarvittavien kehitystoimenpiteiden suunnittelu ja toteutukseen osallistuminen. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu mm. tartuntatauti- ja hygieniayhdyshenkilönä toimiminen sekä terveydenhuollon laitteet yhteistyöryhmässä toimiminen. Vastaat myös sovitulta osin vammaispalveluiden yksiköiden henkilöstön ohjauksesta ja neuvonnasta, valmistelet ja pidät infoja sovituista aiheista sekä lääkehoidon tenttien valvonnasta ja näyttöjen vastaanottamisesta. Tehtäviin perehdytetään.

Työpaikan nimi: Kilonpuron palveluasunnot

Työaika:114h45min/3vko.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista, kykyä hallita Microsoft-ympäristöä ja yksiköidemme välillä liikkumista.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki) ennen lopullista tehtävään valintaa.

Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kokemusta vaikeavammaisten henkilöiden hoidosta ja toimintakyvyn tukemisesta, oman työn ja työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyöstä yhteistyökumppaneiden ja omaisten ja läheisten kanssa.

Tehdään yhdessä hyvinvoiva Espoo! Espoon kaupungin vammaisten palveluihin kuuluvat vammaissosiaalityö, asumispalvelut sekä päivä- ja työtoiminta. Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia palveluja omannäköisen elämän mahdollistamiseksi. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, saatavuutta, asiakasturvallisuutta ja palvelujen laatua.

Meillä vammaispalveluissa on kahdeksan erilaista asumisen yksikköä, joissa työskentelee noin 100 eri sosiaali- ja terveysalojen ammattilaista. Työmme perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan järjestämme asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Palveluissamme noudatetaan sosiaalihuollon toimintaperiaatteita ja lainsäädäntöä sekä ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Oman työn kehittäminen kuuluu meille kaikille.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot