(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, Etappitoiminta itäinen alue
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.9.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Hiekkaharjun koulu

Talkootie 37, 01350 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 09.11.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme kouluympäristöstä innostunutta sairaanhoitajaa moniammatilliseen tiimiin itäisen alueen etappitoimintaan (kotipesänä Hiekkaharjun koulu) 

Etappitoiminta tarjoaa vahvaa ja moniammatillista tukea 1.–6. luokan oppilaille, joiden koulunkäyntiä käyttäytymis- ja tunne-elämän vaikeudet estävät tai olennaisesti vaikeuttavat. Etappitoimintaa toteutetaan ryhmämuotoisena ja jalkautuvana työmuotona. Kiinteässä ryhmässä oppilaat käyvät koulua Hiekkaharjun koulun etappiluokassa. Jalkautuvassa toiminnassa etapin työpari menee oppilaan omaan kouluun tukemaan ja suunnittelemaan lapsen koulunkäyntiä ja siihen tarvittavia tukitoimia yhteistyössä oppilaan oman opettajan kanssa. Etappitoiminnasta vastaa moniammatillinen tiimi, jossa on erityisluokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja ja koulunkäyntiavustaja. Nyt haettava sairaanhoitajan toimi sijoittuu jalkautuvaan etappitoimintaan ja työ tapahtuu Vantaan itäisen alueen alakouluilla. Etappitoiminnan sairaanhoitaja kuuluu hallinnollisesti sosiaali- ja terveystoimen perhepalveluiden alaisuuteen, nuorten psykososiaalisiin palveluihin. 

Sairaanhoitajana olet osa etappitoiminnan moniammatillista tiimiä ja tehtävänäsi on tuoda lastenpsykiatrista hoitotyön erityisosaamista kouluun. Koulussa tehtävä työ tukee osaltaan lasten kuntoutumista ja työhösi kuuluu mm. lapsen hoidon ja sosiaalisen tuen tarpeen arvioiminen, verkostoyhteistyö eri viranomaisten ja perheen kanssa. Työtä tehdään konkreettisesti luokassa ja osin myös kahden kesken oppilaiden kanssa. Työ pitää sisällään vuorovaikutustaitojen, tunne- ja sosiaalisia taitoja opettamista lapsille sekä tukitoimien ja apukeinojen käytön suunnittelua ja ohjaamista. Oppilastyössä keskeistä on luottamuksellisen suhteen rakentaminen, lapsen kuuleminen ja hänen voimavarojensa ja vahvuuksien vahvistaminen ja niiden tukeminen. Työssä korostuu verkostotyön merkitys ja perheiden kanssa tehtävä tiivis yhteistyö, joka sisältää myös vanhempien tukemista ja ohjausta. Sairaanhoitajana tuot oman vahvan ammatillisen työpanoksesi lapsen koulunkäynnin tukemiseksi sekä suunnittelet toimintaa yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. 

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työpaikan, jossa saat työllesi tuen tiimiltäsi ja esimieheltäsi. Työnohjaus ja täydennyskoulutus kuuluvat työn puitteisiin. Lämpimästi tervetuloa hakemaan! 

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sairaanhoitaja (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus)

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Työkokemusta lasten ja perheiden parissa työskentelystä sekä verkostotyön osaamista.

Luemme eduksi: Kokemuksen koululla tapahtuvasta työskentelystä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: KVTES

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko 


Yhteystiedot:

Nuorten psykososiaalisten palvelujen esimies

Voutilainen Reetta

040-5226233

reetta.voutilainen@vantaa.fi


Tavoitettavissa

Henna Niskanen, johtava sosiaalityöntekijä, 043-8269440, henna.niskanen@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.