(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja Espoonlahden kotihoitoon
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Sairaanhoitajan tehtävät.
Kotihoidon sairaanhoitaja toimii hoitoringin vastuuhenkilönä ja osallistuu alueensa asiakkaiden hoitotyöhön. Hoidon ja palvelun suunnittelussa korostuvat asiakaslähtöisyys, kuntouttava työote ja asiakkaan oikea aikaisten palveluiden suunnittelu, toteutus ja jatkuva arviointi. Työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä ihmisestä ja hänen tarpeistaan ja ympäristöstään. Tavoitteena on asiakkaan turvallinen ja kotona asuminen ja mahdollisimman itsenäinen arki. Sairaanhoitajan työ kotihoidossa on monipuolista ja haastavaa. Mikäli omaat vastuullisen päätöksentekotaidon ja hyvät vuorovaikutustaidot, saatat olla etsimämme henkilö.

Työpaikan nimi: Espoonlahden kotihoito

Työaika:Jaksotyö , 116 h 15min/3 vkoa

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.

Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.
Lisäksi edellytetään ajokorttia, suoritettua LOVE-lääkehoidonlupaa.


Arvostamme kokemusta kotihoidon työstä, RAI-osaamista, LifeCare-asiakastietojärjestelmän osaamista

Espoonlahden kotihoidon toimipiste sijaitsee osoitteessa Merikansantie 4 C.