Sairaanhoitaja, Espoon sairaalan osasto 4, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2020

Kuvaus tehtävästä:
Sairaanhoitajan tehtävät Espoon sairaalan osastolla 4. Sairaanhoitaja toimii osana moniammatillista tiimiä ja vastaa potilaan kokonaishoidon suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tiimin jäsenenä sinun tulee sitoutua potilaslähtöisen ja kuntoutumista edistävän työotteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat laadukas hoito ja kuntoutus sekä kotoa-kotiin -periaate.

Osasto 4 on perusterveydenhuollon osasto, jossa hoidetaan hyvin monenlaisia eri sairauksia sairastavia potilaita. Potilaat ohjautuvat osastollemme jatkohoitoon ja kuntoutukseen erikoissairaanhoidosta. Osa potilaista tulee osastolle suoraan HUS Jorvin päivystyksestä. Osastolla on 60 potilaspaikkaa jakautuen 15 potilaan pienryhmiin. Teemme tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Jorvin Kampuksella.

Työpaikan nimi: Espoon sairaala, osasto 4
Työaika: 116 15min/3 vko, kolmivuorotyö
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.
Tehtävää voivat hakea myös aivan lähiaikoina valmistuvat sairaanhoitajat.

Tehtävässä edellytetään:
-tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.
-tehtävässä edellytetään aktiivista kuntouttavaa työotetta ikäihmisten hoidossa sekä hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja.
Lisäksi edellytetään voimassaolevaa IV-lupaa tai luvan suorittamista koeaikana

Arvostamme aikaisempaa kokemusta ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta.

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen.
Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot