Sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 4
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 29.9.2021

Haemme joukkoomme uusia sairaanhoitajia vakituiseen toimeen osastolle 4, Espoon sairaalaan.

Osastomme on perusterveydenhuollon osasto, jossa hoidetaan hyvin monenlaisia eri sairauksia sairastavia potilaita. Potilaat ohjautuvat osastollemme jatkohoitoon ja kuntoutukseen erikoissairaanhoidosta. Osa potilasta tulee osastolle suoraan HUS Jorvin päivystyksestä.

Osastolla on 60 potilaspaikkaa jakautuen 15 potilaan pienryhmiin. Teemme tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Jorvin kampuksella.

Osastolla hoidetaan infektiosairauksien lisäksi keuhkoahtaumaa ja sydämen vajaatoimintaa sairastavia potilaita sekä geneerisiä potilaita.

Sairaanhoitajana toimit osana moniammatillista tiimiä ja vastaat potilaan kokonaishoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiimin jäsenenä sinun tulee sitoutua potilaslähtöisen ja kuntoutumista edistävän työotteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat laadukas hoito ja kuntoutus sekä kotoa-kotiin-periaate.

Pyrimme tukemaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla. Espoon sairaalan toimintoihin, tiloihin ja laitteisiin sekä työtehtäviin ja työssä käytettäviin tietojärjestelmiin perehdytetään.

Tehtävän aloitusajankohdasta sovitaan yhdessä tehtävään valitun kanssa.

Tehtävää voivat hakea myös aivan lähiaikoina valmistuvat sairaanhoitajat.

Työpaikan nimi: Espoon sairaala, osasto 4
Työaika: 114h45min/3 vko, kolmivuorotyö
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävässä edellytetään voimassa olevaa i.v. -lupaa tai sen suorittamista koeaikana.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa sekä tartuntalain 55§:n mukaista terveydentilan selvitystä tuberkuloosista.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta.

Espoon sairaala on ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaaja sekä kotona asumisen tukipalvelu. Espoon sairaalassa hoidetaan espoolaisten lisäksi Kirkkonummen ja Kauniaisten ikääntyneitä kuntalaisia. Espoon sairaalassa työskentelee yli 400 hoidon ja kuntoutuksen ammattilaista. Sairaala on osa Jorvin sairaalakampusta, jossa Espoon sairaala ja HUS Jorvin erikoissairaanhoito tekevät tiivistä yhteistyötä.
Espoon sairaalan osastoilla on 247 potilaspaikkaa. Espoon sairaalassa periaatteena on kotoa kotiin: Sairaalassaolon aikana potilas itse sekä jokainen ammattilainen työskentelee kotiutumisen edellytysten saavuttamiseksi. Kaikkea kuntoutusta ohjaa potilaan tarpeet ja yhdessä sovitut tavoitteet. Espoon sairaalassa toimii myös kotisairaala, sekä geriatrian poliklinikka ja palliatiivinen poliklinikka. Kotisairaala järjestää sairaalatasoista hoitoa potilaan kotiin.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot