(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 4
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.3.2020

Sairaanhoitajan tehtävät Espoon sairaalan osastolla 4.

Sairaanhoitaja toimii osana moniammatillista tiimiä ja vastaa potilaan kokonaishoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiimin jäsenenä sinun tulee sitoutua potilaslähtöisen ja kuntouttavan työotteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Odotamme sinulta aitoa halua palvella potilaita hyvin, kykyä motivoitua työstä sekä halua oppia ja kehittää uutta.

Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat laadukas hoito- ja kuntoutus sekä kotoa kotiin -periaate. Moniammatillisesti ja yhdessä laadittu hoito- ja kuntoutussuunnitelma tavoitteineen ohjaa toimintaamme. Meillä potilas on pääosassa: hoitoon ja kuntoutukseen pääsee nopeasti, potilaan kuntoutus jatkuu kotiutumisen jälkeen mm. etäyhteyksiä hyödyntäen.

Perehdytämme työssä käytettäviin välineisiin ja järjestelmiin.
Työn aloitusajankohdasta sovitaan yhdessä valitun kanssa.
Tehtävää voivat hakea myös aivan lähiaikoina valmistuvat sairaanhoitajat.


Työpaikan nimi: Espoon sairaalan osasto 4
Työaika: 116h 15min / 3vkoa, kolmivuorotyö
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävässä edellytetään:
Hyviä tiimityö -ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä.
Tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa sekä tartuntalain 55§:n mukainen terveydentilan selvitys tuberkuloosista.
Voimassaolevaa IV-lupaa tai luvan suorittamista koeaikana.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta ikäihmisten kuntoutuksesta ja hoidosta.


Osasto 4 on perusterveydenhuollon osasto, jossa hoidetaan hyvin monenlaisia eri sairauksia sairastavia potilaita. Potilaat ohjautuvat osastollemme jatkohoitoon ja kuntoutukseen erikoissairaanhoidosta. Osa potilaista tulee osastolle suoraan HUS Jorvin päivystyksestä. Osastolla on 60 potilaspaikkaa jakautuen 15 potilaan pienryhmiin. Teemme tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Jorvin kampuksella.
Espoon sairaala on avattu 2017 Jorvin kampukselle. Olemme kehittäneet Lean-ajattelun mukaisesti toimintatapojamme etsien moniammatillisessa tiimissämme yhteisiä ongelmanratkaisukeinoja toiminnan sujuvuuden parantamiseksi.