(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 4, eri pituisia sijaisuuksia, 6 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

Sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 4, eri pituisia sijaisuuksia, 6 tehtävää

Työavain 2-658-19
Määräaikainen työsuhde
Hakuaika päättyy 28.10.2019 kello 15:45
Espoon sairaala/osasto 4 , Karvasmäentie 6 02740 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Espoon sairaala
Terveyden- ja sairaanhoito

Tehtävän kuvaus: Haemme joukkoomme sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin osastolle 4. Haettavana on sijaisuuksia joulunajalle 2.12.2019 - 12.1.2020. Osasto on perusterveydenhuollon osasto, jossa hoidetaan hyvin monenlaisia eri sairauksia sairastavia potilaita. Potilaat ohjautuvat osastollemme jatkohoitoon ja kuntoutukseen erikoissairaanhoidosta. Osa potilaista tulee osastolle suoraan HUS Jorvin päivystyksestä. Osastolla on 60 potilaspaikkaa jakautuen 15 potilaan pienryhmiin. Espoon uusi sairaala on avattu maaliskuussa 2017 Jorvin kampukselle. Uusien tilojen myötä olemme uudistaneet toimintamallejamme. Olemme kehittäneet Lean-ajattelun mukaisesti toimintatapojamme etsien moniammatillisessa tiimissämme yhteisiä ongelmanratkaisukeinoja toiminnan sujuvuuden parantamiseksi. Lisäksi olemme kehittäneet päivittäisjohtamistamme, jotta voimme esimiestyöllä tukea entistä paremmin henkilöstön työtä ja arjen sujumista. Sairaanhoitajana toimit osana moniammatillista tiimiä ja vastaat potilaan kokonaishoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiimin jäsenenä sinun tulee sitoutua potilaslähtöisen ja kuntoutumista edistävän työotteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat laadukas hoito ja kuntoutus sekä kotoa-kotiin -periaate. Hoitoon ja kuntoutukseen pääsee nopeasti, potilaan aktiivista aikaa lisätään tavoitteiden mukaisesti, kuntoutus jatkuu toipumisen jälkeen mm. etäyhteyksiä hyödyntäen. Teemme tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Jorvin kampuksella. Työ on 3-vuorotyötä. Pyrimme tukemaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla. Perehdytämme sinut työssä käytettäviin välineisiin ja järjestelmiin. Espoon sairaala on savuton työpaikka. Tervetuloa joukkoomme!


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu sairaanhoitaja. Tehtävää voivat hakea myös aivan lähiaikoina valmistuvat sairaanhoitajat. Joulunajan sijaisuuksia voivat hakea sairaanhoidon opiskelijat, joilla on suoritettuna 140 op.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään voimassa olevaa i.v.-lupaa tai sen suorittamista koeaikana. Tehtävässä edellytetään kokonaistilanteiden hahmottamista, organisointikykyä ja aktiivista työotetta ikäihmisten hoidossa sekä hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2632,38 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 116h 15min/3vko, kolmivuorotyöLisätietoja tehtävästä
Osastonhoitaja Eija Salomaa
0468773114