(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 4, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2019

Sairaanhoitaja, Espoon sairaala, osasto 4, 2 tehtävää

Työavain 2-138-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 07.03.2019 kello 15:45
Osasto 4 , Karvasmäentie 6 02740 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Espoon sairaala
Terveyden- ja sairaanhoito

Tehtävän kuvaus: Haemme joukkoomme sairaanhoitajaa osastolle 4. Osastolla hoidetaan infektio-sairauksien lisäksi sydämen vajaatoimintaa ja keuhkoahtaumaa sairastavia potilaita sekä geneerisiä potilaita. Osastolla on 60 potilaspaikkaa jakautuen 15 potilaan pienryhmiin. Espoon uusi sairaala on avattu maaliskuussa 2017 Jorvin kampukselle. Uusien tilojen myötä uudistamme toimintamallejamme. Olemme kehittäneet Lean-ajattelun mukaisesti toimintatapojamme etsien moniammatillisessa tiimissämme yhteisiä ongelmanratkaisukeinoja toiminnan sujuvuuden parantamiseksi. Lisäksi olemme kehittäneet päivittäisjohtamistamme, jotta voimme esimiestyöllä tukea entistä paremmin henkilöstön työtä ja arjen sujumista. Sairaanhoitajana toimit osana moniammatillista tiimiä ja vastaat potilaan kokonaishoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiimin jäsenenä sinun tulee sitoutua potilaslähtöisen ja kuntouttavan työotteen ylläpitämiseen sekä kehittämiseen. Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat laadukas hoito ja kuntoutus sekä kotoa-kotiin -periaate. Hoitoon ja kuntoutukseen pääsee nopeasti, potilaan aktiivista aikaa lisätään tavoitteiden mukaisesti, kuntoutus jatkuu toipumisen jälkeen mm. etäyhteyksiä hyödyntäen. Teemme tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Jorvin kampuksella. Työ on 3-vuorotyötä. Pyrimme tukemaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla. Perehdytämme sinut työssä käytettäviin välineisiin ja järjestelmiin. Espoon sairaala on savuton työpaikka. Tervetuloa joukkoomme!


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu sairaanhoitaja. Tehtävää voivat hakea myös aivan lähiaikoina valmistuvat sairaanhoitajat.

Tehtävässä edellytetään voimassa olevaa i.v.-lupaa tai sen suorittamista koeaikana. Tehtävässä edellytetään kokonaistilanteiden hahmottamista, organisointikykyä ja aktiivista työotetta ikäihmisten hoidossa sekä hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta ikäihmisten hoidosta ja kuntoutuksesta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2606,32 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 116h 15min/3vko, kolmivuorotyöLisätietoja tehtävästä
Osastonhoitaja Eija Salomaa
0468773114

Palveluvastaava Leena Lyytikäinen
0438268659