(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja (2 jobb)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2020

Beskrivning av jobbet

Naulakallion lastenkoti on 31 paikkainen vaativaa laitoshoitoa tarvitseville 13-17- vuotiaille lapsille tarkoitettu sijaishuoltopaikka. Lastenkoti toimii kahdessa eri toimipisteessä.

Haemme nyt kahta uutta päihde- ja mielenterveystyöhön suuntautunutta sairaanhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen Naulakallion päihde- ja mielenterveysyksikköön.

Osastot Intro 1 ja 2 muodostavat kiinteän osastokokonaisuuden, joka tarjoaa lyhytaikaista pysäytystä, arviointia ja kuntoutusta vakavasti päihteillä oireileville 16 - 17 vuotiaille huostaan otetuille tai kiireellisesti sijoitetuille nuorille.
Sairaanhoitajat työskentelevät moniammatillisessa tiimissä, jossa työskentelee viiden sairaanhoitajan ja viiden sosionomin lisäksi toimintaterapeutti ja psykologi. Tiimin käytössä on myös konsultoiva lääkäri.

Sairaanhoitajan tehtävänä on osallistua osastolla asuvien nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimiseen sekä nuorten päivittäisten asioiden hoitamiseen. Sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluvat nuorten hoito- ja kasvatustehtävät sekä kodinhoidolliset työt. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa nuoren sekä perheen, sosiaalityöntekijöiden, terveydenhuollon ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Sairaanhoitaja vastaa hoitojaksolla olevien nuorten hoidon käytännön ja sisällön suunnittelusta ja toteutuksesta sovitun vastuunjaon mukaisesti.

Kaipaamme joukkoomme kehittämismyönteisiä ja reippaita sairaanhoitajia. Työ on itsenäistä ja haastavaa mutta myös palkitsevaa ja mielenkiintoista työtä moniammatillisessa työryhmässä. Työajat sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena sekä viikonloppuisin.

Helsingin kaupunki tarjoaa henkilöstölleen hyvät työsuhde-edut ja laajat kouluttautumismahdollisuudet. Helsingin kaupungilla sinua odottaa edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi

Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä kehittämismyönteistä työotetta ja soveltuvuutta tehtävään.

Luemme eduksi aiemman kokemuksen lastenkodissa työskentelystä tai muun sosiaalialan tai päihde- ja mielenterveystyön työkokemuksen.

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

vastaava ohjaaja Janne heinänen p. 09 - 310 62004 lastenkodin johtaja Jaana Haapamäki p. 09 - 31062030

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi