(Poistunut julkaisusta)

Sairaalasielunhoitajan virka
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, seurakuntatyön erityispalvelut

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.8.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana sairaalasielunhoitajan virka, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Avoinna olevan viran hoitajalle kuuluu Kaupunginsairaalassa päihdeklinikka, psykogeriatrinen osasto, palliatiivisen ja saattohoidon erityisosaamisen osasto, kuntoutusosasto, akuutin vaiheen tutkimusosasto, ikääntyneiden tutkimus- ja hoito-osasto sekä viisi muuta osastoa. Virkaan kuuluu myös kolme osastoa ja yksi poliklinikka OYS:n psykiatrian tulosyksikössä sekä kaupungin mielenterveyskeskus ja psykiatrisen avohoidon asiakkaat. (osastojen kuvaus tarkennettu 3.9.)

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
- Sielunhoitotyö Oulun sairaaloissa olevien potilaiden, heidän perheidensä ja henkilökunnan parissa sekä avohoidossa
- Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Vastata ja toteuttaa sielunhoidollisia tehtäviä työjaon mukaisilla osastoilla ja avohoidossa
- Kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset
- Ryhmät ja kriisityö
- Osallistua vuorollaan sairaalasielunhoidon ympärivuorokautiseen päivystykseen
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Kyky toimia toisen organisaation sisällä
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä

Kelpoisuusehdot
- Teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys
- Sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen

Huomioitavaa
Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaisesti.  Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta).

Palvelussuhteen ajankohta 1.1.2021 alkaen.

Koeaika 6 kk.

Hakuaika päättyy 21.9.2020 klo 15.

Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.

 Viran täyttää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.