(Poistunut julkaisusta)

Sairaalasielunhoitajan virka
Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä, seurakuntatyön erityispalvelut

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.4.2018

Sairaalasielunhoitajan virka, seurakuntatyön erityispalvelut

Tehtäväkuvaus

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana sairaalasielunhoitajan virka, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Virka on papinvirka. Viran päätarkoitus on toimia Oulun sairaaloissa (OYS ja OKS) olevien potilaiden, heidän perheidensä ja
henkilökunnan sielunhoitajana tiimin työnjaon mukaisesti sovittavilla osastoilla, osallistua sairaalajumalanpalvelusten ja työstä
nousevien kirkollisten toimitusten hoitamiseen sekä sairaalasielunhoidon ympärivuorokautiseen päivystykseen.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
- Sielunhoitotyö Oulun sairaaloissa olevien potilaiden, heidän perheidensä ja henkilökunnan parissa sekä avohoidossa
- Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- vastata ja toteuttaa sielunhoidollisia tehtäviä työjaon mukaisilla osastoilla ja avohoidossa
- kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset
- ryhmät ja kriisityö
- osallistua vuorollaan sairaalasielunhoidon ympärivuorokautiseen päivystykseen
- muut esimiehen määräämät tehtävät
 
Muuta tehtävän sisällöstä
- Kyky toimia toisen organisaation sisällä
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä

Kelpoisuusehdot
- Teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys
- Sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen

Koeaika 6 kk

Palvelussuhteen ajankohta 1.11.2018 alkaen.
 
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaisesti. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 %
peruspalkasta.

Huomioitavaa
Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.

 

Virkaa koskevat tiedustelut vs. johtava sairaalasielunhoitaja Juha Kyllönen p. 040 579 7807 tai yhteisen kirkkoneuvoston pj.,
seurakuntatyön erityispalveluiden esimies, kirkkoherra Niilo Pesonen p. 044 316 1584

Sähköistä hakemista koskevat tiedustelut Ritva Sanaksenaho p. 044 316 1468.

Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.

Hakuaika päättyy 28.5.2018 klo 15.

Viran täyttää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.