(Poistunut julkaisusta)

SAIRAALAPASTORIN VIRKA
Porin seurakuntayhtymä, Sairaalasielunhoito ja perheneuvonta

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.2.2021

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisessä seurakuntatyössä on haettavana

SAIRAALAPASTORIN VIRKA

Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä on kolme sairaalapastorin virkaa. Satakunnan seurakuntien kesken on Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaalasielunhoidon yhteistoimintajärjestely. Kahden sairaalapastorin työalueeseen kuuluu Satakunnan keskussairaalassa ja Harjavallan psykiatrisessa sairaalassa tehtävä sairaalasielunhoitotyö. Näistä toiseen Satasairaalan sairaalapastorin virkaan haetaan vakinaista viranhaltijaa. Porin perusturvassa työskentelee yksi sairaalapastori.

Virkaan valittavan on oltava KL:n 6:13 §:n mukaan Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Sairaalapastorin viran kelpoisuusehtona on kelpoisuus papin virkaan sekä sairaalapastorin erikoistumiskoulutus. Virkasuhteeseen sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Lisäksi virkaan valittavan edellytetään suostuvan tarvittaessa sairaalasielunhoidon soveltuvuustutkimukseen sekä alansa erityiskoulutukseen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 KirVESTES 2020 - 2022 LIITE 1:n mukainen vähimmäispalkka.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä KL 6 luvun 33 § mukainen rikosrekisteriote. Virka on otettava vastaan 1.4.2021 alkaen.

Hakemukset osoitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle KirkkoHRn kautta. Viran haussa otetaan huomioon vain KirkkoHR -järjestelmässä täytetyt sähköiset hakemukset. Sairaalapastorin viran hakuaika on 13. - 28.2.2021 klo 15.00.

Lisätietoja antaa yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvila p. 0400-309 808.