(Poistunut julkaisusta)

Sairaalapastorin virka
Lohjan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2018

Lohjan seurakunnassa on haettavana

sairaalapastorin virka.

Virka vapautuu 1.10.2018 lukien. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli täyttää viran.

Sairaalapastorin tehtävänä on kehittää Lohjan seurakunnan sairaalasielunhoitotyötä ja toimia sovituissa hoivayksiköissä potilaiden, omaisten, läheisten ja henkilökunnan sielunhoitajana osana ihmisten kokonaisvaltaista hoitoa. Tehtäviin kuuluu myös sairaalasielunhoitoon liittyvien kirkollisten toimitusten hoitaminen, hengellisten tilaisuuksien järjestämisestä huolehtiminen sekä henkilökunnan työn tukeminen. Lohjan seurakunnassa on yksi kokoaikainen sairaalapastorin virka. Lisäksi sairaalasielunhoitoon on osallistunut yksi pastori noin 50 %:n työpanoksella.

Sairaalapastorin viran pätevyysvaatimuksena on kelpoisuus vakinaiseen papin virkaan, kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen sen hankkimiseen välittömästi viran vastaanottamisen jälkeen. Lisäksi virkaan valittavalta edellytetään henkilökohtaista soveltuvuutta, joka todetaan soveltuvuusarvioinnilla. Arvostamme sairaalasieluhoidollista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja sekä kehittämisosaamista.

Virkaan valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17: §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valittavan tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaan ja sen tehtäväkohtainen peruspalkka on 3183 euroa/kk. Lopullinen palkkaus määräytyy peruspalkan lisäksi myös virkaan valittavan mahdollisesta vuosisidonnaisesta palkanosasta.
Tehtävään ilmoittaudutaan 20.8.2018 klo 15.00 mennessä sähköisellä lomakkeella KirkkoHR -palvelun kautta osoitteessa sakasti.evl.fi/työpaikat. Ilmoittautumiseen liitetään Liitetiedosto-kohdassa nimikirjaote tai ansioluettelo, mikäli nimikirjaotetta ei ole saatavilla.

Haastattelut toteutetaan maanantaina 3.9.2018. Haastatteluun valituille ilmoitetaan tarkempi ajankohta. Haastattelujen jälkeen osa hakijoista lähetetään soveltuvuusarviointiin.

Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Juhani Korte, puh. 040 753 5202, juhani.korte@evl.fi. ja notaari Pilvi Keravuori 050 462 8616 (13.8. alkaen).