(Poistunut julkaisusta)

Sairaalapastorin virka
Kemin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.2.2018

Kemin seurakunnassa on avoinna sairaalapastorin virka.

Kemin seurakunta on n. 15 000 jäsenen kaupunkiseurakunta. Työntekijöitä seurakunnassa on 45, papinvirkoja seitsemän, joista yksi sairaalapastorin virka. Sairaalapastorin virka on hallinnollisesti Kemin seurakunnan virka, palkkaukseen osallistuvat myös alueen muut seurakunnat. Sairaalapastorin tehtävät sijoittuvat pääasiassa Länsi-Pohjan keskussairaalaan, Sauvosaaren sairaalaan ja psykiatrian tulosalueelle.

Virkaan valittavalta edellytetään sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutusta tai kirjallista sitoutumista sen suorittamiseen. Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 602. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Teologian maistereita ei oteta virantäytössä huomioon.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 28.2.2018 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

HUOM! Papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatavan nimikirjaotteen, ei kuitenkaan muita liitteitä.

Lisätiedot: kirkkoherra Tuomas Tölli, p. 040 353 1038 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.