(Poistunut julkaisusta)

Sairaalapastori
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.10.2019

Sairaalapastorin tehtävänä on sovitun työnjaon mukaisesti huolehtia kirkollisesta työstä sairaaloissa, laitoksissa ja avoterveydenhuollossa. Avoinna olevan viran tehtäviin on sisältynyt työ psykiatrisessa sairaalassa, palliatiivisella osastolla, neurologisella kuntoutusosastolla sekä muistisairaiden kanssa.

Kelpoisuutena sairaalapastorin virkaan on kelpoisuus papin virkaan, henkilökohtainen soveltuvuus sekä kirkon sairaalasielunhoidon erityiskoulutus tai sitoutuminen sen hankkimiseen välittömästi viran vastaanottamisen jälkeen. Odotamme sairaalapapilta osaamista ja kiinnostusta henkilökohtaiseen potilastyöhön ja erilaisten ihmisten kohtaamiseen. Toivomme intoa työn kehittämiseen uusiutuvassa toimintaympäristössä sekä moniammatillisessa työyhteisössä tarvittavia vuorovaikutustaitoja.

Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Hakijan on varauduttava osallistumaan soveltuvuustutkimukseen. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla 1.7.2020 tai sopimuksen mukaan. Työ on mahdollista aloittaa jo 1.4.2020.

Virkaan haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.joensuunevl.fi/rekry viimeistään perjantaina 18.10.2019 klo 15.

Lisätietoja antavat sairaalapastorit Marja Liisa Liimatta, p. 050 435 3883 ja
Ilkka Raittila, p. 050 431 9226.