(Poistunut julkaisusta)

Sairaalapastori
Vaasan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.5.2019

Vaasan seurakuntayhtymässä on kolme sairaalapastoria. Pitkän työuran jälkeen yksi meistä on jäämässä eläkkeelle ja etsimme uutta työtoveria mahtavaan tiimiimme dynaamisessa ja luovassa ympäristössä tapahtuvaan työhön.

Sairaalasielunhoidolla Vaasassa on yhteistyösopimukset Vaasan sairaanhoitopiirin, kaupungin ja Vanhan Vaasan sairaalan kanssa. Lisäksi sopimusalueeseen kuuluvat suurin osa Pohjanmaan seurakunnista. Sairaalapastorit yhdessä pitävät huolta tästä yhteistyöverkostosta.

Sairaalapastorin työnkuvaan kuuluvat eri-ikäisten potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kohtaaminen, kriisikeskustelut, hartaudet ja kirkolliset toimitukset, pienryhmät, luennot ja yhteistyö vapaaehtoisten kanssa. Sairaalapastorin työ tapahtuu pääosin somaattisilla osastoilla tiimin tämän hetkisen työnjaon mukaisesti. Tehtäväkenttää ja tehtävän sisältöä voidaan kehittää yhdessä hakijan oman kiinnostuksen ja valmiuksien mukaan.

Sairaalapastorilla tulee johtosäännön mukaan olla pappisvihkimys, sekä kirkkohallituksen järjestämä sairaalasielunhoidon erityiskoulutus, tai hänen tulee sitoutua sen suorittamiseen, sekä erinomainen toisen kotimaisen kielen ja hyvä toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Virkaan valittavan tulee saada myönteinen lausunto kirkkohallituksen järjestämässä soveltuvuusarvioinnissa. Sielunhoitotyön ja kriisityön tuntemus sekä työnohjaajakoulutus katsotaan eduksi. Työ tapahtuu suurimmaksi osaksi päiväsaikaan, mutta iltatyö ja päivystysviikonloput kuuluvat työhön.

Meille on tärkeää, että sovellut tehtävään. Toivomme myös, että olet avoin, joustava ja kuunteleva, ja haluat luoda ja ylläpitää monialaista verkostoa erilaisten toimijoiden kanssa. Kyky teologiseen reflektointiin ja kysymyksen asetteluun terveydenhuollon ja hoivan piirissä on etu.

Virka on 100% ja täytetään toistaiseksi 1.12.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on vaativuusryhmän (kirVESTES:n) 602 mukainen.

Hakijan tulee esittää hyväksyttävä kielitodistus. Virkaan valitun tulee ennen vaalin vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa sairaalasielunhoidon johtaja Rose-Maj Friman, p. 040-575 6871, rose-maj.friman@vshp.fi

Hakuaika päättyy 14.6.2019 klo 16.00.