(Poistunut julkaisusta)

sairaalapastori
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2018

Helsingin seurakuntayhtymässä julistetaan haettavaksi sairaalapapin virka

Kelpoisuusehtoina
• kelpoisuus vakinaiseen papin virkaan
• kirkon sairaalasielunhoidon erityiskoulutus tai sitoutuminen sen hankkimiseen
• käytännön perehtyneisyys sairaalasielunhoitoon sekä sellainen kokemus ja taito, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää
• suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä tai ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

Sairaalasielunhoidon työkenttänä on työ ikääntyneiden ihmisten ja muistisairaiden sielunhoito, Koskelan monipuolinen palvelukeskus, kotisairaalatoiminta.
Huom. vastuualueet voivat muuttua tehtäväjaon niin vaatiessa.

Viran palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 602 mukaan, minkä lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2019.

Hakuaika loppuu 23.11. klo 16. Lisätietoja antaa johtava sairaalapastori Jussi Ollila, jussi.ollila@evl.fi