(Poistunut julkaisusta)

Sairaalapastori
Raahen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.5.2018

 

Raahen seurakunnassa on avoinna sairaalapastorin virka 1.1.2019 alkaen.

 

Raahessa on tehty sairaalasielunhoitotyötä 30 vuoden ajan. Seurakunta on n. 24 500 jäsenen kaupunkiseurakunta. Työntekijöitä seurakunnassa on 100, papinvirkoja kaksitoista, joista yksi sairaalapastorin virka. Sairaalapastorin virka on hallinnollisesti Raahen seurakunnan virka. Sairaalapastorin tehtävänä on huolehtia kirkollisesta työstä Raahen sairaalassa, laitoksissa ja avoterveydenhuollossa 

 

Virkaan valittavalta edellytetään pappisvihkimystä sekä sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutusta tai kirjallista sitoutumista sen suorittamiseen.  Viran tehtävät sisältävät päivystystä.  Prosessiin kuuluu soveltuvuustesti ennen valintaa.  Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 602. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake).  Virassa voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

 

Teologian maistereita ei oteta virantäytössä huomioon. 

 

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 25.6.2018 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta tästä linkistä.

 

HUOM! Sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi liitetään omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjaotteen, ei kuitenkaan muita liitteitä.

 

Lisätiedot: kirkkoherra Tuomo Matala, p. 040 6710 615 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.