(Poistunut julkaisusta)

Sairaalapappi
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2020

SAIRAALAPAPPI

Helsingin seurakuntayhtymässä, yhteisessä seurakuntatyössä, julistetaan haettavaksi sairaalapapin virka.

Yhteiseen seurakuntatyöhön kuuluva sairaalasielunhoito on tiimiorganisaatio, jossa työskentelee yhteensä 24 pappia.

Viran tehtäviin kuuluu työskennellä sairaalapappina akuutilla kentällä, toimipaikkana Haartmanin sairaala ja Puistosairaala. Toimipaikka voi muuttua. Työhön kuuluu myös ilta- ja viikonloppuvarallaolovuoroihin osallistuminen.

Odotamme virkaan valittavalta hyvää tuntemusta ja kokemusta sairaalasielunhoidosta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyö- ja stressinsietokykyä, oma-aloitteista työotetta sekä työkokemusta pääkaupunkiseudulta.

Sairaalapapin tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi, joka on suorittanut sairaalasielunhoitajan erityiskoulutuksen tai sitoutuu sen hankkimiseen. Lisäksi hänellä tulee olla riittävän laaja perehtyneisyys seurakuntatyöhön, sairaalasielunhoitoon ja soveltuvuus tehtävään.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä käytetään soveltuvuusarviointia ja noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 602 mukaisesti (peruspalkka 3282,00).
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Haastatteluun kutsuttavat haastatellaan viikolla 23.

Soveltuvuusarviointi tapahtuu viikolla 24.

Tiedusteluihin vastaa sairaalapappi, lähijohtaja, Johanna Tammelin, 050 427 0537, johanna.tammelin@evl.fi

Helsingin seurakuntayhtymälle osoitetut hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta 29.5.2020 klo 8 mennessä.