(Poistunut julkaisusta)

Sähköalan kokoaikainen opettaja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.5.2018

Työavain: 173946
Hakuaika alkaa: 8.5.2018
Hakuaika päättyy: 15.6.2018 16.00
Palkka: OVTES:n mukaan
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työ alkaa: 1.8.2018

Työn kuvaus

Sähkö- ja automaatioalan päätoiminen tuntiopettaja opettaa pääasiassa nuorten ryhmissä, tutkintona sähkö- ja automaatioalan perustutkinto. Työhön saattaa sisältyä myös aikuisryhmien, kuten sähköasentajan ammattitutkintoon ja sähköyliasentajan erikoisammattitutkintoon liittyvää koulutusta sekä yrityksiin suunnattua ei tutkintoon johtavaa koulutusta. Tehtävässä korostuvat opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan yhteistyö sekä käytännön työtehtävissä hankittu ammattitaito. Tehtävään valittavalta edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja nuorten ja aikuisten kanssa, valmiutta oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja työympäristön kehittämiseen sekä hyvää tietoteknistä osaamista. Opettaja toimii sähköalan opettajatiimin jäsenenä.

Tehtävä on uudelleen haettavana 15.6.2018 klo 16:een asti. Tehtävää aiemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (986/1998) 13 §:n mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Kelpoisuus koostuu soveltuvasta korkeakoulututkinnosta, vähintään kolmen vuoden opetussisältöä vastaavasta alan käytännön työkokemuksesta ja opettajan pedagogisista opinnoista. Kelpoisuusehtojen muutoin täyttyessä on kuitenkin mahdollista tulla valituksi myös ehdollisesti siten, että sitoutuu suorittamaan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot työn ohessa kolmen vuoden kuluessa tehtävässä aloittamisesta.

Koulutuksen järjestäjä edellyttää erityisen vahvaa käytännön ammattitaitoa ja siten kelpoiseksi katsotaan myös henkilö, joka on suorittanut sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon. Valittavalta henkilöltä vaaditaan hyväksytty opetusnäyte sekä itsenäiseen sähkötöiden tekemiseen vaadittava koulutus ja työkokemusta. Perusteena kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 516/1996 - 11§.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee ennen palvelussuhteen alkamista toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävää hakeneiden joukosta voidaan täyttää myös lukuvuonna 2018 - 2019 mahdollisesti tarvittavia määräaikaisia sijaisuuksia. Hakijoita pyydetään hakemuksessaan ilmoittamaan myös, ovatko vakinaisen tehtävän lisäksi kiinnostuneita myös mahdollisista määräaikaisista tehtävistä.

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Pekka Nissinen, p. 040 341 5700, sähköposti: pekka.nissinen@gradia.fi

https://www.gradia.fi