Sääntelyriskien asiantuntija (AML Officer)
Aktia Pankki Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.12.2019

Haemme Business Risk Management (BRM) -yksikön Regulatory Risk Management (RRM) -tiimiin sääntelyriskien asiantuntijaa. BRM:n päävastuu on varmistaa, että Aktian liiketoimintapäätökset takaavat pankin toiminnan pitkän aikavälin jatkuvuuden, ja että vastuullisena yrityksenä noudatamme meitä koskevaa sääntelyä päivittäisessä työssämme.

RRM-tiimi kehittää Aktian toimintaa vastaamaan sääntelyn vaatimuksia. RRM ottaa aloitteen sääntelyn jalkauttamisessa käytäntöön non-financial-sääntelyn osalta. RRM tekee läheistä yhteistyötä liiketoimintayksiköiden ja kontrollitoimintojen kanssa sääntelyriskien hallitsemiseksi.

Tehtävänkuvaus ja vastuualueet

AML Officerin pääasiallisena tehtävänä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen prosessien kehittäminen, sääntelyn jalkauttaminen, riskiperusteisen valvonnan kehittäminen ja liiketoimintayksiköiden tukeminen omissa riskiarvioissa. Vastaat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ohjeistuksen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tuet liiketoimintayksiköitä ottamalla kantaa erityistapauksiin ja annat tarvittaessa lausuntoja rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvistä riskeistä.

Toimit AML-kehityksen omistajana Aktiassa ja huolehdit osaltasi, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen vaateet huomioidaan Aktian tietojärjestelmien kehittämisessä ja teet tarpeen mukaan määrittelyjä ja koordinoit määrittelyjen toteutusta näiden vaateiden varmistamiseksi.

Toivottu osaaminen

 • Vahva osaaminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelystä ja riskienhallinnasta sekä asiakkaan tuntemisen käytännöistä ja prosesseista.
 • Vahva tuntemus kansainvälisten lakisääteisten ja sopimusperusteisten finanssipakotteiden noudattamisen periaatteista ja käytännöstä.
 • Ymmärrys maksuliikenteen tuotteista ja palveluista sekä digitaalisista palvelukanavista.
 • Hyvä suomen tai ruotsin sekä englannin kielen kirjallinen ja suullinen osaaminen.
 • Hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky toimia matriisiorganisaatiossa
 • Kyky itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn
 • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa asiantuntijatyöhön
 • Soveltuva korkeakoulututkinto (esim. OTM, KTM)
 • Aiempi kokemus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen riskiarvioista ja riskiperusteisien menettelytapojen kehittämisestä
 • Kyky avata kompleksisia sääntelyasioita helposti ymmärrettäviksi käytännön prosesseiksi

Eduksi katsomme

 • Aiempi kokemus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisten monitorointityökalujen kehittämisestä.
 • Aiempi kokemus kirjeenvaihtajapankkien ja rahoitusalan vastapuolien tuntemisprosessista ja sen kehittämisestä.
 • Kokemusta ja ymmärrystä ketterästä kehityksestä (SaFE-mallista tai muista ketterän kehityksen muodoista).
 • Ymmärrys ja osaaminen muiden sääntelyalueiden implementoinnista katsotaan eduksi (esim. eiDAS, GDPR, PSD2, MiFIDII, IDD).

Tarjoamme sinulle

 • Avainaseman Aktian sisäisen valvonnan ja vastuullisen yrityskulttuurin kehittämisessä läheisessä yhteistyössä liiketoiminnan kanssa.
 • Työpaikan hyvällä sijainnilla Helsingin ydinkeskustassa.
 • Aktian kilpailukykyiset henkilöstöedut ja mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan.

Aktian arvot rohkeasti, osaavasti, yhdessä ohjaavat toimintaamme, käyttäytymistämme ja asennoitumista kaikissa tilanteissa. Nämä arvot ovat merkittävässä osassa siinä, miten työskentelemme nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Sääntelyllisen riskienhallinnan päällikkö Joona Kyyrö puh. +358 50 3000 539. Hänet tavoittaa parhaiten tiistaisin tai torstaisin 14-15.

Hakuaika päättyy 15.12.2019.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

 • Ilmoitusnumero: 1320315
 • Tehtäväalue: Pankki/rahoitus/vakuutus
 • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
 • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
 • Hakuaika päättyy: 15.12.2019
 • Hakuosoite: www-osoite
 • Sijainti: Helsinki