(Poistunut julkaisusta)

Saamenkielisiä palveluasiantuntijoita
Kela

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.6.2020

Lii-uv pyeri pargosiärvus tunjin tehálâš äšši? Movtijdit-uv tuu ulmemiäldásâš porgâm, mast luhostuumijd uuccâp oovtâst čepis tiimijn? Puáđi Kelan porgâđ mávsulii pargo. Mij huolâttep tuu pargopyereestvajemist já faallâp tunjin máhđulâšvuođâid ovdániđ já keččâliđ.

Mij uuccâp kyehti fastâ sämikielâlii palvâlemäššitobdee Tave äššigâspalvâlemohtâdâhân. Tun puávtáh porgâđ mon peri Kela palvâlemsaajeest. Tuu pargo ana sistees njuolgâ äššigâspalvâlem sierâ haamijn: äššigâstiileest äššigâsâi palvâlemuápistem sehe äigiväridem peht puáttee äššigâsah já ravvim ovdâmerkkân nettiášástâlmist. Toos lasseen tuu pargoid kulá meid Kela väldikodálâš puhelinpalvâlem.  

Terhi kovvee jieijâs pargo Kela palvâlemäššitobden návt:

 • Palvâlemäššitobden mij pastep čuuvtij vaiguttiđ äššigâs finnim palvâlemfeerimân Kela palvâlusâin já älkkeedittiđ äššigâs vädis eellimtile nuuvt, ete ravvip olmâ palvâlusâi / hiäđui pirrâdâhân. Jyehi äššigâs tile lii sierâlágán já jyehi peivi puátih ain uđđâ ääših, maid oppâđ.

Tun sátáččih leđe hiäivulâš olmooš paargon, jis tun tuubdah jieijâd tain aašijn:

 • Tust lii áámmátlâš škovlim tâi ollâškovlâtođhos
 • Tun halijdah porgâđ äššigâspalvâlusâst já tun teeivah mielâstâd sierâlágán ulmuid.
 • Tun palvâlah äššigâsâid njyebžilávt nuuvt njunáluvâi, puhelin peht ko internet peht-uv.
 • Tun sáárnuh já čáláh pyeri suomâkielâ já palvâlah äššigâsâid meid eŋgâlâskielân já sämikielân.
 • Tuu palvâlemmielâ siäilu meid hoppuus tiilijn.
 • Tust láá šiev tiätutekniik tááiđuh.
 • Tun lah pyeri pargoskippáár já tust láá šiev oovtâstpargotááiđuh.

Mij faallâp tunjin:

 • peivimäälishiäđu 
 • vijđes pargotiervâsvuođâhuolâttâs
 • torjuu liihâdmân já kulttuurân
 • luávdee uápásmittem já šiev tiimi torjuu

Pälkki vuálgá 2 305 eurost/mp 

Kela puáhtá rähtittiđ paargon väljejum ulmust torvolâšvuođâčielgiittâs.

Lah-uv perustum?

Uusâ pargo www.kela.fi/rekrytoi majemustáá 13.7.2020. Lahte ucâmušân uuccâmreivâ já ánsuluvâttâllâm. Ko tuu ucâmuš lii puáttám mijjân, te mij vuolgâttep nonnim tuu šleđgâpoostân.

Lasetiäđuid pargoost adelává juávkkuhoovdah Outi Törmänen, puh. 0400 127 872 já Marja-Leena Forsell, p. 050 550 8698.