S2-tuntiopettaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.11.2018

Tehtävän kuvaus


suomi toisena kielenä opetus ja ohjaus maahanmuuttajille suunnatuissa ammatillisen koulutuksen opetustehtävissä sekä ohjaus työpaikoilla, päivä- ja iltatyö. Viransijaisuus (vakanssi 044353).

Kelpoisuusehto


kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon osaa koskevien 14 §:n ja 17 §:n säännösten mukaan. Lisäksi edellytämme: vähintään 55 ov tai 120 op suomen kielessä tai vähintään 55 ov tai 120 op kirjallisuudessa ja 35 ov tai 60 op suomen kielessä ja erinomaista suomen kielen taitoa sekä kokemusta S2-opetuksesta.


Luemme eduksi


vahvaa opetusyhteistyötä ammatillisen opettajan kanssa, kokemusta monialaisesta yhteistyöstä ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta, erityisesti arvostamme autoalan koulutuksen tuntemusta.

Koulutuspäällikkö Minna Lähdelahti, p. 040 676 5604 vastaa tiedusteluihin puhelimitse 20.11.2018 klo 15.30 - 17.30 välisenä aikana.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote. Ennen nimityksen vahvistamista valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen. Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet ja suoritettu opettajan koulutus.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti.

Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11-13. Kaikki hakemukset ovat julkisia.

Stadin ammattiopisto on mukana vuosityöaikakokeilussa. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa.

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1200356
  • Työsuhde: Määräaikainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 23.11.2018
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki