(Poistunut julkaisusta)

Ryhmäpäällikkö
Istekki Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.12.2019

Oletko kehittymishaluinen ja asiakaspalveluhenkinen ammattilainen, joka etsii vastuullista ja monipuolista esimiestehtävää? Kiinnostaako sinua työpaikka yrityksessä, joka välittää aidosti työntekijöistään? Haluatko lisäksi kehittää ja ylläpitää osaamistasi mielenkiintoisilla työtehtävillä ja työnantajan tukemalla koulutuksella? 

Istekki Oy hakee RYHMÄPÄÄLLKKÖÄ Istekki Asiakaspalvelut SOTE Tampere -ryhmän esimiestehtävään. Tehtävän ensisijainen toimipaikka on Tampere. Ryhmä on osa Istekin Asiakaspalveluita ja tärkeimpänä tehtävänämme on tarjota Pirkanmaan seudun SOTE -asiakkaidemme loppukäyttäjille keskitetty yhteydenottopiste kaikissa Istekin tukemissa SOTE-, potilastieto ja kuvantamisen järjestelmäpalveluita koskevissa yhteydenotoissa. Tuotamme näihin järjestelmäpalveluihin liittyvän 1-tason käytöntuen, neuvonnan, ongelmanratkaisun, pääkäyttäjätuen sekä tarvittaessa tukipyyntöjen reitityksen ja seurannan. Tyytyväinen ja kerralla palveltu loppukäyttäjä on meille kaikille kunnia-asia ja palvelumme on todistetusti huippulaatuista. Operatiivisen tukipalvelun tuottamisen lisäksi osallistumme vahvasti projektitöihin, koulutamme asiakkaidemme henkilöstöä sekä testaamme vastuualueemme tietojärjestelmiin liittyviä muutoksia. Olemme myös vahvasti mukana asiakkaidemme kehityshankkeissa ja sisällä asiakasorganisaatioidemme prosesseissa.

Haemme tehtävään vahvasti toiminnan kehittämishaluista ja jämäkkää SOTE-, potilastieto ja kuvantamisen toimialan ja käytännöt tuntevaa osaajaa, jolla on aito palo esimiestehtäviin ja ryhmän tehokkaaseen johtamiseen. Sinulla on mahdollisesti aikaisempaa työkemusta esim. SOTE-sektorilta, sekä kokemusta keskeisten potilastieto- ja kuvantamisenjärjestelmien parissa toimimisesta. Ymmärrät myös testausmene-telmät, sekä sinulla on kokemusta projektityöskentelystä ja versionvaihdoista joko asiantuntija tai projekti-päällikkönä toimisesta. Tehtävässä korostuu ymmärrys palvelumme onnistumisen merkityksestä asiakkail-lemme kriittisissä tehtävissä kuten hoitotyössä ja tärkeiden järjestelmien käytön sujuvuudessa.

Tehtävänäsi on johtaa ja vastata n. 14 hengen SOTE-asiantuntijaryhmän arjen toiminnan sujuvuudesta, tuloksellisuudesta, asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja henkilöstö- sekä asiakastyytyväisyydestä. Raportoit ryhmäsi toiminnasta sekä tuloksista Asiakaspalvelut osaston johtajalle. Osallistut myös osaltasi osaston ohjausryhmässä koko osaston ja ryhmäsi kehittämiseen. Arjessa vastaat ryhmän työnohjauksesta ja työpyyntöjen priorisoinnista sekä koordinoit asiantuntijoidesi toimintaa ja resurssienhallintaa. Työntekijänä ja esimiehenä olet motivoitunut, tavoitteellinen, hyvät vuorovaikutustaidot omaava kannustava esimies. Tehtävän luonne edellyttää erityistä vastuuntuntoa ja huolellista työotetta, sekä kykyä johtaa asioita ja asi-antuntijoita asiakaspalveluorganisaatiossa. 

Tehtävään valinta edellyttää sinulta kokemusta, taitoja ja tietoja seuraavista osa-alueista: 

- Aikaisempaa kokemusta SOTE-, potilastieto ja kuvantamisen järjestelmistä ja palveluista (esimerk-kijärjestelmät tähän)
 - Ymmärrystä asiakastyytyväisyyden ja palvelutasojen seurannasta, mittaroinnista ja raportoinnista (esimerkkimittarit)
 - Kokemusta jostain Service Desk/Contact Center -työkalusta/toiminnanohjausjärjestelmästä 
 - Intohimoa ja kykyä kehittää omaa ja ryhmän toimintaa, paloa esimiestehtäviin
 - Tehtävään soveltuvaa koulutusta
 - Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa 
 - Oma-aloitteisuutta, yhteistyökyvykkyyttä sekä paineensietokykyä 
 - Tietämystä kustannusten hallinnasta ja budjetoinnista ja resursoinnista
 - Kokemusta projektityöskentelystä ja testaustoiminnasta

Lisäksi arvostamme: 

- Aikaisempaa esimies- ja johtamiskokemusta ja -koulutusta
 - IT-palvelunhallinnan ja -johtamismenetelmien tuntemusta. ITIL, ISO/IEC 20 000 tuntemus ja mahdolliset sertifikaatit. 

Tarjoamme Sinulle näköalapaikan kasvavassa työyhteisössä osana huipputiimiä kera loistavin kollegoin, kilpailukykyisen palkkauksen sekä loistavat henkilöstöedut. Lisäksi arvostamme työhyvinvointia ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tähän työpaikkaan valittavalle henkilölle tehdään henkilöturvallisuusselvitys. Jätä hakemuksesi ja CV:si liitteenä 15.12. mennessä.