(Poistunut julkaisusta)

Ryhmäpäällikkö
Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

Etsimme ryhmäpäällikköä Mineraalitekniikka- ja materiaalit (MMA-yksikkö) -tulosyksikköön, Outokummun toimipisteeseen, prosessilaboratorioon. MMA-yksikkö muuttuu 2020 alussa Kiertotalouden ratkaisut -tulosyksiköksi.

Keskeisenä tehtävänäsi on toimia esimiehenä ryhmän henkilöstölle sekä asiantuntijana eri projekteissa. Lisäksi osallistut yksikön toiminnan suunnitteluun yhdessä yksikön päällikön kanssa. Sinulla on myös tehtäviä ja vastuita yksikön asiakas- ja projektitoiminnan kehittämisessä kotimaassa ja ulkomailla sekä toimintaprosessien tehtävissä. Toimit myös asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Raportoit tulosyksikön päällikölle.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä kiinnostusta ihmisten johtamiseen ja siinä kehittymiseen, sekä aitoa innostusta ja halua toimia vastuullisessa esimiestehtävässä. Tehtävän hoitamisen edellytyksenä on soveltuva koulutus esim. korkeakoulututkinto (esim. DI, FM fysiikan, geogian ja kemian tekniikan aloilta). Lisäksi odotamme kokemusta projekti- ja asiakastoiminnasta. Arvostamme kykyä kehittämiskokonaisuuksien hallintaan, analyyttistä hands-on -tyyppistä lähestymistapaa ja selkeitä toimintatapoja. Tehtävän hoito edellyttää suomen kielen hallinnan lisäksi englannin kielen taitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja osin monikulttuurisessa toimintakentässä.

Arvostamme aiempaa kokemusta esimiestehtävistä sekä tuloksekkaasta tutkijana toimimisesta erilaisissa projekteissa epäorgaanisten primääri- ja sekundääriraaka-aineiden parissa.

Olet luonteeltasi vuorovaikutteinen yhteistyöpelaaja. Sinulla on innovatiivinen asenne ja innostava ote esimiestehtävissä. Olet kiinnostunut asiakastoiminnasta ja uusien palvelu- ja projektimahdollisuuksien kehittämisestä. Pyrit tulosorientoituneesti tukemaan GTK:n yhteisten strategisten tavoitteiden toteutumista.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 10 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 4 390–4 670 €/kk.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Jouko Nieminen, puh. 029 503 2180, jouko.nieminen@gtk.fi.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-602-2019, 21.10.2019 klo 16.15 mennessä.