(Poistunut julkaisusta)

Ryhmäpäällikkö, Laitekunnossapito
Neste Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2018

Nesteen Suomen tuotantolaitokset Porvoossa ja Naantalissa muodostavat yhteisen jalostamokokonaisuuden – viisi tuotantolinjaa, liki 2500 huippuosaajaa ja yli 15 miljoonaa tonnia tuotteita. Yhdessä valmistamme kaikkia tärkeitä öljytuotteita liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin. Menestyksemme salaisuus on yhteistyö, tinkimätön turvallisuusasenne sekä toimintamme jatkuva kehittäminen – meille ainoa suunta on eteenpäin. 

Etsimme Nesteen jalostamolle Naantaliin vakituiseen työsuhteeseen 

Ryhmäpäällikköä laitekunnossapitoon 

Tehtäviisi kuuluvat laitekunnossapidon toteutuksen johtaminen omaisuuden hallinnan prosessien mukaisesti. Laitekunnossapidossa alaisinasi toimii konekunnossapidon työnjohtajat sekä mekaanisen ja rakennusteknisen kunnossapidon valvojat. Tehtävässä raportoit tuotantolinjan Asset Managerille. 
Ryhmäpäällikkönä sinulla on kokonaisvastuu laitekunnossapidon (Kone-, mekaaninen- ja rakennustekninen kunnossapito) toteutuksesta, varmistaen turvallisen, laadukkaan ja kustannustehokkaan toiminnan. 

Tehtävässä toimit laitekunnossapidon esimiehenä ja vastaat alaistesi osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä sekä varmistat toimintatapamuutosten läpiviennin ja pysyvyyden päivittäisessä toiminnassa. Osallistut myös ongelmanratkaisuun, tapahtumatutkintoihin sekä kehitys- ja investointihankkeiden läpivientiin. Vastaat myös vastuualueesi operatiivisesta palvelutoimittaja yhteistyöstä. 

Edellytämme hyviä valmiuksia sekä halua toimia esimiehenä ja muutoksen johtajana, uusien toimintatapojen jalkauttajana. Teet läheistä yhteistyötä useiden tiimien ja sidosryhmien kanssa. Näihin lukeutuvat esimerkiksi sähkö, automaatio ja luotettavuus kunnossapito, operointi, omaisuuden hallinnan prosessien vastuuhenkilöt, osaamisen kehittäminen, turvallisuus sekä HR. Odotamme sinulta hyvää yhteistyö- ja kommunikointikykyä sekä esiintymis- ja vaikuttamistaitoja. Kommunikoit myös sujuvan suomen lisäksi sekä suullisesti että kirjallisesti englannin kielellä. Eduksi katsomme painelaitelainsäädännön tuntemuksen sekä hitsaus-/materiaaliosaamisen. 

Tehtävään vaaditaan ammattikorkea- tai korkeakoulutasoista teknisen alan tutkintoa tai vastaavia tietoja sekä aikaisempaa työkokemusta prosessiteollisuuden laitosten asiantuntija tai esimiestehtävistä. Aiemmat esimiestehtävät öljynjalostuksessa ja ymmärrys turvallisuuskriittisen organisaation toiminnasta katsotaan eduksi. Tehtävän hoitaminen vaatii kykyä ja halua verkostoitua organisaation sisällä sekä tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä toimintatapaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtävän myötä mahdollisuuden kehittyä esimiehenä, oppia uutta ja kehittää toimintatapojamme. Arvostamme kunnianhimoa edetä uralla ja kasvaa yhä vaativampiin asiantuntija- tai esimiestehtäviin. 

Tarjoamme kaikille uusille Nesteläisille laajan perehdytysohjelman yhtiön toimintatapoihin. Esimiehille tarjoamme lisäksi räätälöidyn esimiesperehdytysjakson. Yhtiönä kehitämme aktiivisesti henkilöstömme osaamista kaikilla organisaatiotasoilla yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten ammattilaisten kanssa. 

Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen. Henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvitys. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Asset manager Sami Wasström 050 458 1198 tiistaisin ja torstaisin klo 15 - 17. 

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet löydät sivuiltamme www.neste.com/urameillä. 
Liitä hakemukseesi saatekirje ja ansioluettelo. Hakuaika päättyy 25.2.2018.