(Poistunut julkaisusta)

Ruoveden seurakunnan kirkkoherra
Ruoveden seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.5.2018

Ruoveden seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto.

Ruoveden seurakunnan kirkkovaltuusto on lausunnossaan (17.5.2018 § 7) esittänyt kirkkoherran viran erityisistä tarpeista seuraavaa: Seurakunta ”painottaa yhteistyökykyä, hyviä sosiaalisia taitoja ja hyvää kykyä johtaa työyhteisöä. Eduksi katsotaan avarakatseisuus, taidot toimia lasten ja nuorten kanssa, hyvä hallinto-osaaminen, hyvät taidot jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, sielunhoidollisuus ja talousosaaminen ja, kansanomainen (kansan mies –kansan nainen, poiminta kyselystä).”

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).

Virasta antavat lisätietoja seurakuntapastori Ville Vauhkonen, puh. 040 804 9577 tai ville.vauhkonen@evl.fi, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kari Honkanen puh. 044 513 3501 tai ukko@wikinghouse.fi ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Ikkala puh. 050 547 9455 tai ikkala@phpoint.fi.

Hakuaika päättyy 25.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote ja lääkärintodistus.

Verkkolomakkeella nimikirjaote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

Tuomiokapituli on varautunut haastattelemaan virkaa hakeneet keskiviikkona 15.8.2018. Tarkempi haastattelukutsu lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä.