(Poistunut julkaisusta)

Ruoka-avun koordinaattori
Seinäjoen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2018

Seinäjoen seurakunnassa on avoinna
RUOKA-AVUN KOORDINAATTORIN TYÖSUHDE
mahdollisimman pian tai viimeistään 1.12.2018.

Ruoka-avun koordinaattorin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on Seinäjoen alueseurakunnan diakoniatyössä ja se täytetään mahdollisimman pian ja viimeistään 1.12.2018 alkaen. Työsuhteen pääasiallisena tehtävänä on vastata Seinäjoen seurakunnan ylläpitämän ruokapankkitoiminnan käytännöistä. Ruokapankista jaetaan syys- ja kevätkaudella kahtena päivänä viikossa elintarvikkeita. Elintarvikkeiden jakamisissa ruoka-avun koordinaattoria avustavat seurakunnan vapaaehtoiset. Ruoka-avun koordinaattori vastaa elintarvikkeiden tilauksista ja tilattujen tuotteiden ja laskujen tarkastamisista, ottaa vastaan liikelaitoksilta ja yksityisiltä ihmisiltä tulevat lahjoitukset, toimii vapaaehtoisten ohjaajana ja tukena elintarvikkeiden jakohetkissä ja arvioi tarvittavan määrärahavarauman toimintavuoden talousarviota varten ja toteutuneen toimintavuoden toiminnan. Työtehtäviin liittyy myös jonkin verran seurakunnan vapaaehtoistyön keskuksessa tapahtuvaa yhteistyötä vapaaehtoistyöstä vastaavan diakoniatyöntekijän kanssa ja lisäksi tarvittaessa osallistumista yhteiseen ja yleiseen diakoniatyöhön, kuten toimiston päivystyksiin, leiri- ja retkityöhön.

Työsuhteeseen haetaan ensisijaisesti kaupallisen alan koulutuksen saanutta työntekijää, jolla on soveltuvuus tehtävän hoitamiseen. Mikäli kaupallisen alan koulutuksen saaneita henkilöitä ei ole hakijoiden joukossa, voidaan työsuhteen täyttämisessä huomioida myös muu koulutuspohja ja soveltuvuus työsuhteen hoitamiseen. Hakijalta toivotaan hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja.

Palkkaus KirVESTESin vaativuusryhmän 502 mukaan. Työsuhteeseen valitun tulee esittää terveydentilastaan lääkärin antama lausunto. Työsuhteen täyttämisessä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Seurakunta ei korvaa haastatteluun suoritettua matkaa.

Sähköinen hakemus toimitetaan 28.9.2018 klo 15 mennessä Seinäjoen seurakuntaan KirkkoHR-palvelun kautta. Hakulinkki löytyy osoitteesta www.seinajoenseurakunta.fi. Haastattelut to 11.10.2018. Lisätietoja antaa diakoniajohtaja Otto Savolainen, 050 - 5706 271 tai otto.savolainen@evl.fi.