(Poistunut julkaisusta)

Rovaniemen seurakunnan seurakuntapastorien (2) virat
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.2.2020

Rovaniemen seurakunnassa on avoinna kaksi seurakuntapastorin virkaa

Rovaniemi on Lapin maakunnan hallinnon ja kaupan keskus, arktisen alueen matkailukeskus sekä kansainvälisesti tunnettu yliopisto- ja joulukaupunki. Rovaniemi tunnetaan myös monipuolisena luonto- ja urheilupaikkakuntana. Kansainvälisellä opiskelijapaikkakunnalla työskentelee vuosittain noin 10 000 opiskelijaa. Rovaniemen seurakunnassa on n. 47 000 jäsentä. Toiminta toteutuu alue- ja työalatyönä.

Virkojen tehtäviin kuuluvat pappisviran perustehtävät; jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, laitoskäynnit ja -hartaudet, rippikoulut, kouluyhteistyö sekä sielunhoito. Virkojen sijoittuminen seurakunta-alueille sovitaan kirkkoherran johdolla sisäisessä työnjaossa.

Virkojen palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6 kk vanha) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Viroissa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Prosessissa huomioidaan pappisvihkimyksen saaneet henkilöt sekä pappisvihkimystä hakevat teologian maisterit. Virkaan ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun, jonka tarkempi ajankohta ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville erikseen.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 09.3.2020 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

HUOM! Jo vihityt papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi tuomiokapitulista saatavan nimikirjaotteen. Pappisvihkimystä hakevat voivat halutessaan liittää samaan kohtaan vapaamuotoisen CV:n.

Lisätiedot: kirkkoherra Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734 sekä vs. hiippakuntapastori Päivi Liiti, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi