(Poistunut julkaisusta)

Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2020

Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Rovaniemen seurakunnan kappalaisen
(keskikaupungin aluekappalainen) viran.

Kappalaisen viran tehtäväkokonaisuuteen kuuluu keskikaupungin toiminnallinen aluevastuu ja esimiestyö, yhteistyö seurakunnan työalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä jumalanpalveluselämän koordinointitehtävät.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä
ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valitulta edellytetään
KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 §:n mukaisen
lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä.

Hakemukseen on liitettävä omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjaote. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika on 3.8.-4.9.2020. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Kari Yliräisänen, p. 040 5032 734,
kari.yliraisanen(at)evl.fi sekä pappisasessori Heikki Nissinen, p. 040 5445
132, heikki.nissinen(at)evl.fi.