(Poistunut julkaisusta)

Riskienhallintapäällikkö
Keva

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.6.2020

Haluatko tehdä mielenkiintoista ja haastavaa työtä erinomaisessa työympäristössä työeläkealan uudistajassa Kevassa? Haemme Suomen suurimman työeläkevakuuttajan compliance-, riskienhallinta- ja hallintoyksikköön osaavaa ja motivoitunutta  

Riskienhallintapäällikköä

Haemme osana kevään 2020 organisaatiouudistusta riskienhallintapäällikköä compliance-, riskienhallinta ja hallintoyksikköön. Yksikkö on osa toimitusjohtajan toimintoja Kevan uudessa organisaatiossa. Työskentelet strategisten ja operatiivisten riskienhallinnan asiantuntijana läheisessä yhteistyössä compliance officerin, sijoitusriskien valvonnan asiantuntijoiden ja sisäisen tarkastuksen päällikön kanssa  strategisten ja operatiivisten riskienhallinnan asiantuntijana.

Riskienhallinta on keskeinen osa Kevan johtamisjärjestelmää. Syksyllä 2020 voimaan tulevan hallinnon uudistuksen myötä riskienhallintapäällikkö raportoi myös hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle.

Riskienhallintapäällikkö

 • Vastaa Kevan riskienhallinnan periaatteiden ja prosessien puitteiden  (ml. tekninen tuki) ylläpidosta ja kehittämisestä
 • Valvoo ja tukee riskienhallintaperiaatteiden ja -prosessin käytäntöön vientiä sekä ylläpitoa riskit omistavissa toimintayksiköissä
 • Seuraa, arvioi ja koordinoi eläkelaitoksen riskitilannetta sekä raportoi tästä säännöllisesti Kevan riskienhallinnan johtoryhmälle, hallitukselle ja syksystä 2020 alkaen hallituksen riskienhallinta- ja tarkastusvaliokunnalle
 • Toimii riskienhallinnan johtoryhmän sihteerinä
 • Kehittää aktiivisesti analytiikan ja muun uuden digitaalisen teknologian hyödyntämistä riskienhallinnassa
 • Osallistuu yhdessä muiden riskienhallinta- ja valvontatukifunktioiden kanssa Kevan riskiarvioprosessiin (ORSA)
 • Seuraa riskienhallintaan liittyvien normien ja standardien kehitystä
 • Toimii Kevan valmiuspäällikkönä, joka vastaa Kevan jatkuvuus- ja valmiussuunnittelusta ja poikkeusoloihin varautumisessa  koordinoi toimintaa Keva-tasolla sekä osallistuu Kevan edustajana vakuutusalan poolin työeläke- ja sosiaalivakuutusryhmän  työskentelyyn yhteisessä valmiussuunnittelussa.

Odotamme sinulta

 • Usean vuoden kokemusta vastaavista operatiivisten riskienhallinnan asiantuntijatehtävistä työeläkelaitoksessa, vakuutusyhtiössä tai finanssialalla
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti selkeästi ja uskottavasti
 • Aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja kykyä viedä loppuun niin rutiiniasiat kuin kehittämisprojektitkin aikataulujen mukaisesti
 • Tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävä on vakituinen ja alkaa sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa 

hallintojohtaja Markus Mankin, markus.mankin@keva.fi, puh. 040 670 1483
puhelinajat  pe 5.6 . klo 14.00 - 15.30 ja ke 10.6. klo 15.00 -16.00. 

Jätä hakemuksesi ja CV keskiviikkoon 17.6.2020 klo 16.00 mennessä. Otamme huomioon vain rekrytointijärjestelmämme kautta määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset.