Riskienhallintapäällikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.1.2019

Vantaan kaupunki,
Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala/Rahoituksen tulosalue

Kielotie 14 A, 2 krs., 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.04.2019 tai sopimuksen mukaan -


Riskienhallintapäällikkö vastaa Vantaan kaupungin riskienhallinnan ja varautumisen kehittämisestä, koordinaatiosta ja ohjauksesta. Kaupungin kokonaisvaltainen riskienhallinta tukee kaupunkikonsernin tavoitteiden saavuttamista.

Riskienhallintapäällikön tehtävänä on kehittää kaupunkikonsernin varautumisjärjestelyjä ja varautumiseen liittyviä prosesseja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja konserniyhteisöjen kanssa sekätukea toimialojen johtoa varautumisen järjestämisessä, häiriötilanteiden johtamisessa sekä suunnittelee toimialatasoisia jatkuvuudenhallinnan koulutuksia ja toteuttaa harjoituksia. Riskienhallintaa, varautumista ja turvallisuutta koskevia tehtäviä hoidetaan tiiviissä yhteistyössä toimialojen johdon, muiden turvallisuusasiantuntijoiden sekä alueellisten että valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Tehtävään sisältyy vastuu paikallisen turvallisuussuunnittelun koordinoinnista. Riskienhallintapäällikkö toimii lisäksi kaupungin sisäisenä turvallisuusasiantuntijana.Riskienhallintapäällikkö huolehtii osaltaan kaupunkikonsernin vakuutusturvan ajantasaisuudesta sekä kattavuudesta ja hänen alaisuudessaan toimii kaupungin Vahinkorahasto ja sen asiamies. Odotamme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja hyvää yhteistyökykyä.Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista perehtyneisyyttä riskienhallinnan, varautumisen ja turvallisuuden eri osa-alueisiin sekä kokemusta tehtäväaluetta vastaavista tehtävistä ja organisaatiotasoisten prosessien käytäntöön viemisestä.

Tehtävä edellyttää hyvää yhteistyökykyä sekä kykyä omaksua uusia asioita. Arvostamme itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta. Kehittämisosaaminen lisää tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellytyksiä.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä laaja-alainen kokemus ja ymmärrys kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta ja sen toteuttamisesta sekä perehtyneisyyttä varautumiseen ja valmiussuunnitteluun sekä muuhun turvallisuuteen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Tehtävään valitun henkilön tulee esittää hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilastaan.

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Työsuhde
Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan

Yhteystiedot:
Rahoitusjohtaja
Pirjo van Nues
09-839 11, pirjo.vannues(a)vantaa.fi

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.


Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1225389
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 20.2.2019
  • Hakuosoite: www-osoite