(Poistunut julkaisusta)

Riskienhallintajohtaja
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.11.2018

Tehtävän kuvaus 

Riskienhallintajohtaja vastaa Valtiokonttorin yhteisen riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan sekä näiden eri osa-alueiden kehittämisestä, koordinaatiosta ja palvelutuotannosta. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea Valtiokonttorin strategisten tavoitteiden saavuttamista siten, että operatiivinen riskiasema on tiedossa, riskienhallintatoimet ovat oikein mitoitettuja ja toimintaa uhkaaviin riskeihin varaudutaan ennakoiden. 

Riskienhallintajohtajan tehtävänä on konsultoivassa roolissa tukea Valtiokonttorin eri toimialoja heidän omassa riskienhallinnassaan ja koordinoida Valtiokonttorin toiminnan jatkuvuudenhallintaa ja siihen liittyvää harjoitustoimintaa sekä tarvittaessa järjestää koulutusta ja laatia ohjeistusta. Riskienhallintajohtaja toimii myös Valtiokonttorin valmiuspäällikkönä ja tietosuojavastaavana. Riskienhallintajohtaja raportoi Hallinto ja kehittäminen -toimialan johtajalle ja on toimialan johtoryhmän jäsen. Lisäksi riskienhallintajohtaja raportoi Valtiokonttorin johtoryhmälle erikseen sovittavalla tavalla. 

Tehtävä on luonteeltaan viraston sisäinen koordinaatio- ja palvelutehtävä. Yhteistyö on erittäin tiivistä toimialojemme, useiden valtionhallinnon toimijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa. Riskienhallintajohtajan tavoitteellinen toimintaote on vahvasti konsultoivaa ja tavoiteltua toimintakulttuuria edistävää. Riskienhallintajohtaja osallistuu myös viraston IT-toiminnan kehittämiseen mm. tietoturvan näkökulmasta. 

Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). 

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.  

Hakijalta odotamme 

Odotamme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä virkamiehiltä vaadittavaa molempien kotimaisten kielten hallintaa. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edistää monipuolinen perehtyneisyys riskienhallinnan ja turvallisuuden eri osa-alueisiin sekä kokemus tehtäväaluetta vastaavista vaativista tehtävistä. Myös esimieskokemus ja kehittämisosaaminen lisäävät tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellytyksiä. Odotamme lisäksi hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää yhteistyökykyä sekä pitkäjänteistä ja jämäkkää työotetta sekä kykyä kommunikoida vakuuttavasti myös englannin kielellä. 

Arvostamme kokemusta vastaavista tehtävistä rahoitus, vakuutus ja tietotekniikka -toimialoilta, taloushallinnon ja maksuliikkeen tuntemusta samoin kuin julkisen hallinnon riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan tuntemusta sekä kokemusta organisaatiotasoisen riskienhallintajärjestelmän/prosessin käytäntöön viemisestä ja operoinnista. Lisäksi arvostamme kokemusta vakioiduista ja auditoiduista turvallisuus- ja riskienhallinnan menetelmistä ja sertifioinneista (esim.CISM, CISSP tai ISO27001.)

Palkkaukseen liittyvät tiedot 

Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Tehtävä sijoittuu palkkaryhmään 10, jossa tehtäväkohtainen palkka on 4517,45 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävän hakuaika päättyy 15.11.2018 16:15