(Poistunut julkaisusta)

Risk Controller
Säästöpankkiryhmä

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.3.2019

Vill du som har yrkeskunskap inom riskkontroll vara med och bygga Sparbanksgruppens framtid?

Vi söker en Risk Controller till Sparbankscentralens Riskhanterings- och  Complianceteam, med primäransvar över våra svenskspråkiga bankers, Närpes Sparbank, Ekenäs Sparbank och Kvevlax Sparbank, riskövervakning.

Huvuduppgift som Risk Controller är risk- och kreditövervakning i Sparbanksgruppens medlemskreditinstitut. Riskövervakningsfunktionens uppgift är att bistå centralorganisationens styrelse och operativa ledning i ordnande av tillräcklig riskhantering och övervakning av riskkontrollens funktion och effektivitet. Dessutom ingår övervakning av att medlemskreditinstituten följer lagstiftning, myndighetsanvisningar och föreskrifter samt gruppens interna anvisningar.

I compliancerollen säkerställer du att sparbankernas sammanslutning följer lagstiftning, myndighetsanvisningar och föreskrifter. I din uppgift rapporterar du till Sparbanksförbundets riskhanteringsdirektör samt ledningen i de kreditinstitut du övervakar.

Vi förväntar oss för uppgiften lämplig utbildning och erfarenhet som gett kännedom om bankbranschens olika delområden, särskilt gällande kreditbeviljning och hantering av kreditrisker. Du är bra på att skaffa information från olika källor, du analyserar och distribuerar information effektivt. Vi förutsätter praktisk erfarenhet av olika rapporteringsverktyg samt förutsättningar och vilja att fördjupa din kunskap ytterligare. Riskövervakningen fungerar i tätt samarbete med centralorganisationens övriga funktioner och medlemsbankerna, så för att lyckas i uppgiften behöver du utmärkta interaktions- och nätverkskunskaper. För uppgiften förutsätts starka kunskaper i såväl finska som svenska, så att du kan betjäna våra medlemsbanker på bägge språken.

Att lyckas i uppgiften förutsätter en stark attityd och erfarenhet från motsvarande uppgifter. Ditt arbetssätt är aktivt och innehåller en vilja att omfatta nytt och lära sig. Din naturliga nyfikenhet och vilja att lära, garanterar att du utvecklar dig och ditt ansvarsområde i en ständigt föränderlig finansvärld. Du arbetar tillsammans med många olika parter, bland annat styrelser och operativ ledning som hör till sammanslutningen samt bankerna i Sparbanksgruppen. Du har en stark vilja att få människor att lyckas och du klarar av att hjälpa organisationen att utveckla funktionen.

Till stöd för ditt arbete har du en yrkesmässig Risk & Compliancefunktion. Vi erbjuder dig en mångsidig befattning som en del av ett engagerat, kunnigt och viljestarkt team. Arbetsförhållandets förmåner är utmärkta, men det bästa är ändå vår kultur som uppskattar kunskap, kurage och attityd. Din stationeringsplats kan vara till exempel i Vasa eller i Sparbankscentralen i Vallgård i Helsingfors, men vi förutsätter en måttlig beredskap att resa mellan dina ansvarsbanker.

Sänd din ansökan senast 14.4.2019 via denna länk: http://bit.ly/Risk_Controller. Vi påbörjar behandlingen av ansökningar och intervjuer redan under ansökningstiden och fyller tjänsten genast vi hittar en lämplig person. Tilläggsuppgifter ger CRO Tiia Niemi, vardagar kl. 8-9 eller efter kl. 17, tel. 0400 957 534 eller Närpes Sparbanks verkställande direktör Monika Mangs fram till 8.4, vardagar kl. 8-9 eller efter kl. 17, tel. 010 423 9081.

Sparbanksgruppens uppgift är att främja sparsamhet och våra kunders ekonomiska välstånd nära kunden. Vi vill vara den mest kunniga och pålitligaste partnern i ekonomin, och vi vill att vi skall vara kända för våra gärningar till fördel för finländarnas ekonomiska välstånd. Vårt fokus är sparbanksupplevelsen, som kombinerar digital och personlig kundservice till Finlands bästa kundupplevelse.

******

Tahdotko sinä riskienhallinnan ammattilainen olla mukana rakentamassa Säästöpankkiryhmän tulevaisuutta? 

Tahdomme Säästöpankkikeskuksen Riskienvalvonta ja Compliance tiimiin Risk Controllerin vastaamaan ensisijaisesti ruotsinkielisten pankkiemme: Närpiön Säästöpankin, Tammisaaren Säästöpankin ja Koivulahden Säästöpankin riskienvalvonnasta.

Päätehtävänä Risk Controllerilla on Säästöpankkiryhmän jäsenluottolaitosten riskien- ja luotonvalvonta. Riskienvalvontatoiminnon tehtävänä on avustaa keskusyhteisön hallitusta ja toimivaa johtoa säästöpankkiryhmän riittävän riskienhallinnan järjestämisessä sekä riskienhallinnan toimivuuden ja tehokkuuden valvonnassa. Lisäksi tehtävänä on valvoa, että jäsenluottolaitoksissa noudatetaan lainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä sekä ryhmän sisäisiä ohjeita.

Compliance roolissa varmistat säästöpankkien yhteenliittymän noudattavan lainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Tehtävässä raportoit Säästöpankkikeskuksen riskienhallintajohtajalle sekä valvottavien jäsenluottolaitosten johdolle.

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemuksen kautta syntynyttä pankkialan tuntemusta eri osa-alueilta, erityisesti luotonmyöntöön ja luottoriskin hallintaan liittyen. Olet taitava tiedon hankkija eri lähteistä sekä tehokas tiedon analysoinnissa ja jakamisessa. Edellytämme aiempaa käytännön osaamista eri raportointityökaluista ja kyvykkyyttä sekä halua kasvattaa osaamista entisestään. Riskienvalvonta toimii tiiviissä yhteistyössä keskusyhteisön muiden toimintojen sekä jäsenpankkien kanssa, joten menestyäksesi tarvitset erinomaiset vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot. Tehtävässä edellytetään vahvaa ruotsin kielen taitoa, jotta voit palvella jäsenpankkejamme molemmilla kielillä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa asennetta ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Työtapaasi määrittää toimeliaisuus ja halukkuus uuden omaksumiseen ja oppimiseen. Luontainen uteliaisuutesi ja halu oppia takaavat sen, että kehität itseäsi ja vastuualuettasi alati muuttuvassa finanssimaailmassa. Työskentelet yhdessä useiden eri sidosryhmien kanssa, muun muassa yhteenliittymään kuuluvien hallitusten ja toimivan johdon kanssa sekä Säästöpankkiryhmään kuuluvien pankkien kanssa. Sinulla on vahva tahto saada ihmiset onnistumaan ja pystytkin auttamaan organisaatiota toiminnon kehittämisessä.

Menestymisesi tukena sinulla on ammattilaisista koostuva Risk & Compliance -toiminto. Tarjoamme sinulle monipuolisen toimenkuvan osana innostunutta, osaavaa ja tahtovaa tiimiä. Työsuhteen edut ovat erinomaiset, parasta on kuitenkin osaamista, rohkeutta ja asennetta arvostava kulttuurimme. Asemapaikkasi voi sijaita esimerkiksi Vaasassa tai Säästöpankkikeskuksessa Helsingin Vallilassa, mutta sinulta edellytetään maltillista valmiutta matkustaa vastuupankkiesi välillä.

Lähetä hakemuksesi 14.4.2019 mennessä oheisesta linkistä: http://bit.ly/Risk_Controller. Aloitamme hakemusten käsittelyn ja haastattelut jo hakuaikana ja täytämme toimen heti sopivan henkilön löydyttyä. Lisätietoja tehtävästä antaa CRO Tiia Niemi, arkisin klo 8-9 tai klo 17 jälkeen, puh. 0400 957 534 tai Närpiön Säästöpankin toimitusjohtaja Monika Mangs 8.4. saakka, arkisin klo 8-9 tai klo 17 jälkeen, puh. 010 423 9081.

Lue lisää Säästöpankkiryhmästä työnantajana: http://bit.ly/tyontekijakokemus. 

Säästöpankkiryhmän tehtävänä on edistää säästäväisyyttä ja asiakkaidemme taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta. Tahdomme olla osaavin ja luotetuin talouden kumppani, ja tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeista teoistamme suomalaisten taloudellisen hyvinvoinnin puolesta. Ytimessämme on säästöpankkikokemus, joka yhdistää digitaalisen ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun Suomen parhaaksi asiakaskokemukseksi.