(Poistunut julkaisusta)

Rippikouluohjaajia vuodelle 2019
Espoon seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.10.2018

Espoon seurakunnat etsii tehtävään ensisijaisesti opiskelijoita ev.lut. kirkon hengelliseen työhön valmistavilta aloilta. Eduiksi tehtävässä katsotaan kyky työskennellä ryhmässä, oma-aloitteisuus, kiinnostus nuorten kohtaamiseen sekä RKS 2017:n tuntemus.

Rippikoulujen kokonaiskesto on puoli vuotta. Suurin osa rippikouluista sisältää leirijakson kesällä. Tehtävä edellyttää sitoutumista rippikoulun suunnitteluun, kokoontumisiin ja konfirmaatioon yhdessä muiden ohjaajien kanssa koko rippikoulun ajan. Tehtävät sovitaan tarkemmin seurakunta-/rippikoulukohtaisesti.

Valituiksi tulevilla kausityöntekijöillä tulee kullakin olemaan noin 1-3 rippikoulua pääsääntöisesti Espoon tuomiokirkon ja Espoolahden seurakunnissa, mutta tarpeen mukaan myös muissa Espoon seurakunnissa.

Rippikoulut alkavat eri aikaan, pääsääntöisesti kevättalvella, päättyen konfirmaatioon kesällä tai syksyllä. Valitut kausityöntekijät otetaan tilapäiseen virkasuhteeseen (ilman virkaa) hengelliseen työhön, jolloin palkka maksetaan tehtävään sovittujen työpäivien mukaisesti. Työpäiviä ovat rippikoulun intensiivijakson lisäksi muut kausityöntekijän läsnäoloa edellyttävät kokoontumiset, joista sovitaan erikseen. Palkan perusteena on 1766 - 1889,90 €/kk riippuen opintojen vaiheesta ja alan työkokemuksesta. Päivärahat maksetaan sekä vapaa- ja lomapäivät määritellään kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Valintoihin voi ilmoittautua täyttämällä sähköisen hakulomakkeen osoitteessa KirkkoHR
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.10.2018. Mahdolliset haastattelut ovat 15.11. Tiedusteluihin vastaavat kasvatustyön pastori Johanna Hirsto, p. 09-80502333, johanna.hirsto@evl.fi sekä Espoon paikallisseurakuntien rippikoulutyöstä vastaavat papit. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.espoonriparit.fi