(Poistunut julkaisusta)

Rippikouluohjaaja
Espoon seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2020

Kausityöntekijöitä vuoden 2021 rippikouluihin ohjaajan tehtäviin Espoossa

Tehtävään etsitään ensisijaisesti opiskelijoita ev.lut. kirkon hengelliseen työhön valmistavilta aloilta. Eduiksi tehtävässä katsotaan kyky työskennellä ryhmässä, oma-aloitteisuus, kiinnostus nuorten kohtaamiseen sekä RKS 2017:n tuntemus. Valituksi tuleminen edellyttää evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä.

Rippikoulujen kokonaiskesto on noin puoli vuotta. Suurin osa rippikouluista sisältää leirijakson kesällä. Tehtävä edellyttää sitoutumista rippikoulun suunnitteluun, kokoontumisiin ja konfirmaatioon yhdessä muiden ohjaajien kanssa koko rippikoulun ajan. Tehtävät sovitaan tarkemmin seurakunta-/rippikoulukohtaisesti.

Valituiksi tulevilla kausityöntekijöillä tulee kullakin olemaan noin 1-3 rippikoulua pääsääntöisesti Espoon tuomiokirkon, Espoolahden ja Tapiolan seurakunnissa, mutta tarpeen mukaan myös muissa Espoon seurakunnissa.

Rippikoulut alkavat eri aikaan, pääsääntöisesti kevättalvella, päättyen konfirmaatioon kesällä tai syksyllä. Valitut kausityöntekijät otetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen (ilman virkaa) hengelliseen työhön, jolloin palkka maksetaan tehtävään sovittujen työpäivien mukaisesti. Työpäiviä ovat rippikoulun intensiivijakson lisäksi muut kausityöntekijän läsnäoloa edellyttävät kokoontumiset, joista sovitaan erikseen. Palkan perusteena on 1810-1937 euroa/kk. €/kk riippuen opintojen vaiheesta ja alan työkokemuksesta. Päivärahat maksetaan sekä vapaa- ja lomapäivät määritellään kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tehtävää haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake KirkkoHR palvelussa https://www.espoonseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/tyopaikat.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.9.2020. Mahdolliset haastattelut ovat 2.10. Tiedusteluihin vastaavat kasvatuksen asiantuntija Johanna Hirsto, p. 09 8050 2333, johanna.hirsto@evl.fi sekä Espoon paikallisseurakuntien rippikoulutyöstä vastaavat työntekijät. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.espoonriparit.fi