Rikosseuraamustyöntekijä
Rikosseuraamuslaitos

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 16.7.2021

Organisaation esittely

Me Rikosseuraamuslaitoksessa teemme vaikuttavaa työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Ydintehtävämme on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuden toimeenpano. Toimimme oikeusministeriön hallinnonalalla ja olemme osa rikosoikeudellista ketjua. 

Toimimme valtakunnallisesti kolmella eri rikosseuraamusalueella, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa sekä kolme arviointikeskusta. Lisäksi meillä on Keskushallintoyksikkö, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Täytäntöönpanoyksikkö.

 

Tehtävän kuvaus

Lainataan uskoa silloin, kun ihminen sitä eniten tarvitsee!
Moni pitää työtämme mystisenä. Moni ei kuitenkaan tiedä, miten monipuolisia työtehtäviä teemme. Olemme nähneet monenlaisia tarinoita. Olemme porukka, joka on maailman kärkitasoa! Teemme yhdessä yhteiskunnallisesti merkittävää, tutkimukseen perustuvaa työtä, josta olemme aidosti ylpeitä. Eikä suotta.

Etsimme nyt sinua, läsnäolon mestari, tunnetaan myös nimellä:

RIKOSSEURAAMUSTYÖNTEKIJÄ

Turun yhdyskuntaseuraamustoimistossa on haettavana rikosseuraamustyöntekijän (VT10) määräaikainen virkasuhde ajalle 30.9.2021-12.8.2022. Turun yhdyskuntaseuraamustoimisto kuuluu Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen. Yhdyskuntaseuraamustoimiston tehtävänä on yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano (yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus, ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta, ehdollisesti rangaistujen nuorten ja aikuisten valvonta ja nuorisorangaistus) sekä niihin kuuluva lausuntotyö ja vankeusrangaistukseen liittyvä siviiliarviointi. Työ on yksilökohtaista asiakastyötä, ryhmätoimintaa ja verkostotyötä. Työhön voi sisältyä myös tukipartion ohjaajien sijaistusta.

Meillä pääset tekemään sosiaalialan työtä, joka vaikuttaa yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Työ tapahtuu elämän peruskysymysten äärellä tavoitteena on tuomitun parempi, rikokseton elämä. Pääset työssäsi rakentamaan kokonaisuuksia sekä rajojen että empatian kautta. Kohtaat työssäsi ihmisiä haastavissa elämäntilanteissa. Tuet asiakasta kohti rikoksetonta elämää yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Luottamusta, turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta - sitä Rise on.

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena määräaikaiseen virkasuhteeseen on korkeakoulututkinto (Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta 1739/2015). Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitaito ja tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito (Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003). Virkasuhdetta täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan henkilökohtaiseen sopivuuteen rikosseuraamusalan tehtäviin (Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta 1739/2015). Valtion virkamieslain 8 c §:n (19.12.2017/948) mukaisesti nimitysharkinnassa otetaan huomioon hakijan nuhteettomuus.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme sitoutumista rikosseuraamusalan tavoitteisiin, oma-aloitteista ja aktiivista työotetta sekä valmiutta toimia laaja-alaisesti yhdyskuntaseuraamustyössä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostoituvaan työotteeseen ja suunnitelmalliseen muutostyöskentelyyn vaativan asiakasryhmän kanssa.

Työtehtävien hoitamiseksi tarvitset ajokorttia ja hyviä atk-taitoja.

Koulutuksena arvostamme soveltuvaa korkeakoulututkintoa esimerkiksi sosionomi (AMK) -tutkintoa. Kokemus yhdyskuntaseuraamustyöstä ja/tai sosiaalialan työtehtävistä luetaan eduksi. Lisäksi arvostamme rikosseuraamusalalla käytettävien, uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtäävien toimintaohjelmien tuntemusta ja valmiutta niiden käyttöön.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   30.9.2021 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy:   12.8.2022 Määräaikaisuuden perusteena on vakituisen viranhaltijan virkavapaus.

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   5.8.2021 16:15

ID:   25-817-2021

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue, aluekeskus / Kirjaamo
Mathilda Wredenkatu 1
20380 Turku

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Valtion palkkausjärjestelmän mukainen tehtävän vaativuustaso on 10 (2326,78 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 36 % ja kokemusosaa enintään 12 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Edut

Tarjoamme sinulle:
• aidosti merkityksellisen, kehittyvän työn luotettavan työnantajan palveluksessa
• kannustavan ja tasa-arvoisen ilmapiirin
• etätyömahdollisuuden ja joustavuutta
• hyvät mahdollisuudet kasvattaa asiantuntijuuttasi täydennyskoulutuksen avulla
• tasapainoa työn ja muun elämän välillä
• laajan työterveyshuollon
• ruokaedun
• työmatkaedun
• kulttuuri-/liikuntaedun

 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

 

Johanna Välilä (13.7.-16.7.2021) Apulaisjohtaja 050 5399 593 johanna.valila@om.fi
Vesa Mäkinen (19.7.-5.8.2021) Johtaja 050 5399 560 vesa.makinen@om.fi

 

Toimipiste

Turun yhdyskuntaseuraamustoimisto
Ajurinkatu 2
20100 Turku

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valittavalle voidaan asettaa koeaika. Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa koeaika voi olla enintään puolet määräaikaisen virkasuhteen kestosta (Valtion virkamieslaki 19.8.1994/750 10 §).

Kurkista riseläisten arkeen:
#töissärisessä
Instagram @rikosseuraamus
Youtube: Rikosseuraamuslaitoksen videokanava

Tiesitkö, että
• Rikosseuraamusala on tasa-arvoinen ala viime vuosina naisten osuus henkilökunnasta on noussut yli 40 prosenttiin. Vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen johdossa naisten osuus on tätäkin suurempi.
• Rikosseuraamuslaitos työllistää kaikkiaan noin 2 600 henkilöä, joista vankien valvonta- ja ohjaustehtävissä työskentelee puolet.

Lisätietoja: Rikosseuraamuslaitos

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot