Rikosseuraamustyöntekijä (Pyhäselän vankila)
Rikosseuraamuslaitos

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 16.7.2021

Organisaation esittely

Me Rikosseuraamuslaitoksessa teemme vaikuttavaa työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Ydintehtävämme on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuden toimeenpano. Toimimme oikeusministeriön hallinnonalalla ja olemme osa rikosoikeudellista ketjua. 

Toimimme valtakunnallisesti kolmella eri rikosseuraamusalueella, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa sekä kolme arviointikeskusta. Lisäksi meillä on Keskushallintoyksikkö, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Täytäntöönpanoyksikkö.

 

Tehtävän kuvaus

Lähityötä ammattitaidolla

Kaikilla on jokin mielikuva vankilasta, mutta harva tietää, miten monipuolista työtä me vankilassa teemme. Olemme nähneet monenlaisia tarinoita. Laitamme taitomme ja kokemuksemme peliin, jotta tuomittu saisi eväitä rikoksettomaan elämään. Hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky verkostoitua luovat edellytykset vaikuttavalle työskentelylle. Tehtävämme ei ole helppo, eikä työssämme ole kahta samanlaista päivää, mutta se tekee työstä palkitsevaa.
Tule tekemään työtä, jossa saat laittaa persoonasi peliin!

Etsimme nyt sinua, Muutoksen mahdollistaja, tunnetaan myös nimellä:

RIKOSSEURAAMUSTYÖNTEKIJÄ

Pyhäselän vankila sijaitsee Hammaslahdessa, 24 km Joensuun keskustasta Lappeenrannan suuntaan. Vankila on vuonna 1990 perustettu suljettu laitos, jossa vankipaikkoja on 87. Henkilökuntaa on vajaa 80. Pyhäselän vankila toimii sekä mies- että naisvankien tutkintavankilana, mutta siellä laitetaan täytäntöön myös vankeus- ja sakonmuuntorangaistuksia.

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella on haettavana Pyhäselän vankilan vakituinen rikosseuraamustyöntekijän virkasuhde 1.12.2021 alkaen.

Meillä pääset tekemään sosiaalialan työtä, joka vaikuttaa yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Työ tapahtuu elämän peruskysymysten äärellä. Tavoitteena on rikokseton tuomion suorittaminen sekä tuomitun parempi, rikokseton elämä myös tuomion jälkeen.

Pyhäselän vankilassa on tällä hetkellä kaksi rikosseuraamustyöntekijää, tiimin kanssa työskentely ja tuki ovat merkittävässä roolissa, vaikka tuletkin tekemään yksilötyötä, johon sisältyy valvontatehtävien lisäksi mm. uusien asiakkaiden tulohaastatteluita, palveluntarpeen kartoituksia ja palveluohjausta, sekä erilaisten lupa-asioiden valmistelutyötä.

Rikosseuraamustyöntekijä osallistuu omalta osaltaan vankilassa tehtävään turvallisuustyöhön ja turvallisen toimintaympäristön ylläpitämiseen ja on aktiivinen toimija asiakas- ja lähityön kehittämisessä.

Kohtaat työssäsi ihmisiä haastavissa elämäntilanteissa ja tuet vankia kohti rikoksetonta elämää yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Työmetodimme perustuvat tutkittuun tietoon, ja tämä tekee meistä maailman kärkiluokkaa.

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena rikosseuraamustyöntekijän virkaan on korkeakoulututkinto (asetus 1739/2015).

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kielitaito:
Suomi: Suullinen ja kirjallinen: Erinomainen
Ruotsi: Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää valmiuksia valvonta- ja turvallisuustyöhön, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä sosiaalisilta taidoiltaan haastavien asiakkaiden kanssa.
Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä työskentely edellyttää organisointitaitoja ja ajankäytön hallintaa. Hakemallamme henkilöllä on aktiivinen työote ja työn kehittäminen kuuluu hänen tavanomaisiin työskentelytapoihinsa.
Rikosseuraamustyöntekijältä edellytetään valmiuksia suunnitelmallisen asiakas- ja verkostotyön tekemiseen sekä kykyä hahmottaa palveluntarpeita ja -verkostoja. Ajokortti on välttämätön.

Luemme eduksi tehtävänkuvaan soveltuvan erityisosaamisen ja kielitaidon.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Jaksotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.12.2021 Virkasuhde täytetään 1.12.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   31.8.2021 16:15

ID:   25-816-2021

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue
PL 273 (Asemakatu 2)
70101  Kuopio

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Rikosseuraamustyöntekijän tehtäväkohtainen vaativuustaso sijoittuu tasolle VT7 (2018,35 €/kk).
Vaativuustaso VT9 (2212,90 €/kk) mukaisen palkan maksaminen edellyttää 12 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuksen suorittamista. Katso tarkemmat tiedot palkkaukseen liittyen kohdasta "Muut tehtävään liittyvät tiedot".

 

Edut

Työnantaja tukee kouluttautumista ja ruokailua.
Laaja työterveyshuolto.
Työmatkaetu ja kulttuuri/liikuntasetelit.

 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Jaana Leinonen-Nielsen Johtaja +358 50 381 6420 jaana.leinonen-nielsen@om.fi
Jouni Rajahalme Apulaisjohtaja 050 381 6421 jouni.rajahalme@om.fi
 

Toimipiste

Pyhäselän vankila
Pl 14 (Paavontie 6)
82201 Hammaslahti

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaan valitulle voidaan asettaa enintään 6 kk:n koeaika.

Palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisen peruspalkan lisäksi henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on enintään 36 % ja
kokemusosasta, joka on enintään 12 %. Vaativuustasolla 7 aloittavan rikosseuraamustyöntekijän peruspalkka on yleensä 2219 - 2420 €/kk ja vaativuustasolla 9 peruspalkka on yleensä 2433 - 2654 €/kk riippuen koulutuksesta ja kokemuksesta. Tämän lisäksi maksetaan vuorotyöstä aiheutuvat lisät virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Rikosseuraamuslaitoksen virkaa täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan henkilökohtaiseen sopivuuteen rikosseuraamusalan tehtäviin (asetus 1739/2015).

Nimityspäätös edellyttää nimitettävän suostumusta huumausainetestaukseen (Valtion virkamieslaki 8 b §). Testaus suoritetaan työhöntulotarkastuksen yhteydessä koeaikana.


Kurkista riseläisten arkeen:

#töissärisessä

Instagram @rikosseuraamus

Youtube: Rikosseuraamuslaitoksen videokanava
 

http://www.rikosseuraamus.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot