Rikosseuraamusesimies
Rikosseuraamuslaitos

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 2.7.2021

Organisaation esittely

Me Rikosseuraamuslaitoksessa teemme vaikuttavaa työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Ydintehtävämme on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuden toimeenpano. Toimimme oikeusministeriön hallinnonalalla ja olemme osa rikosoikeudellista ketjua. 

Toimimme valtakunnallisesti kolmella eri rikosseuraamusalueella, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa sekä kolme arviointikeskusta. Lisäksi meillä on Keskushallintoyksikkö, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Täytäntöönpanoyksikkö.

 

Tehtävän kuvaus

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluva Hämeenlinnan vankila julkaisee haettavaksi rikosseuraamusesimiehen VT11 viran.

Hämeenlinnan vankila on Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen kuuluva suljettu vankila. Hämeenlinnan vankila on uusi moderni 100-paikkainen suljettu vankila naisille, joka otettiin käyttöön 1.11.2020.

Rikosseuraamusesimies vastaa omalta osaltaan vankilan toiminnan sujuvuudesta, sekä tarvittaessa kehittää erikseen määrätyn vastuualueen toimintaa. Rikosseuraamusesimiehen vastuulla on myös, että olosuhteet ja toiminnat vankilassa ovat vankeuslain ja vankilan järjestyssäännön mukaisia. Rikosseuraamusesimies toimii valvonnan tehtävissä toimivien virkamiesten lähiesimiehenä ja suoritat henkilöstöjohtamiseen ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin rikosseuraamusesimies toimii koko valvontahenkilökunnan esimiehenä ja vastaa nimettyjen vankiloiden alueellisesta päivystämisestä.

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena rikosseuraamusesimiehen virkaan on korkeakoulututkinto. Valtioneuvoston asetus rikosseuraamuslaitoksesta (1739/2015). Kielitaitovaatimuksena on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukainen osaaminen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Odotamme kokemusta vaativista esimiestehtävistä sekä esimieskoulutusta. Virkaa täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota yhteistyökykyyn, hyviin vuorovaikutustaitoihin, oma-aloitteisuuteen sekä aktiiviseen ja kehittävään työskentelytapaan. Sinulla on jo aikaisempaa kokemusta vankilaturvallisuudesta, ja olet halukas kehittämään osaamistasi edelleen. Rikosseuraamuslaitoksen ja yksikön tavoitteet, arvot ja strategia herättävät sinussa kiinnostusta ja olet valmis sitoutumaan niihin. Työtehtävien hoitamiseksi tarvitset ajokortin.

Rikosseuraamuslaitoksen virkaa täytettäessä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan henkilökohtaiseen sopivuuteen rikosseuraamusalan tehtäviin (Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta 30.12.2015/1739). Valtion virkamieslain 8 c §:n (19.12.2017/948) mukaisesti nimitysharkinnassa otetaan huomioon hakijan nuhteettomuus.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Jaksotyöaika 66 Rise jaksotyö 2X3 viikkoa

Tehtävä alkaa:   1.9.2021 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   30.7.2021 16:15

ID:   25-724-2021

Sähköiset hakemukset:

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Länsi-Suomen rikosseuraamusalue, aluekeskus / Kirjaamo
Mathilda Wredenkatu 1
20380 Turku

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Rikosseuraamusesimiehen viran tehtäväkohtainen palkka on vaativuustason 11 (2478,05 €/kk) mukainen. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa enintään 36 % ja kokemusosaa enintään 12 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

 

Edut

Tarjoamme sinulle:

  • työterveyshuollon
  • Smartum kulttuuri-/liikuntaedun
  • tuemme jatko- ja täydennyskouluttautumista

 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

 

Tuomo Kärjenmäki Johtaja 050-5646571 tuomo.karjenmaki@om.fi

Jarmo Haavisto Apulaisjohtaja 050 4346959 jarmo.haavisto@om.fi

 

Toimipiste

Hämeenlinnan vankila
PL 181 / Pikku-Parolantie 7
13101 Hämeenlinna

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaan valittavalle voidaan asettaa enintään kuuden kuukauden koeaika (Valtion virkamieslaki 19.8.1994/750 10§).


Kurkista riseläisten arkeen:
#töissärisessä
Instagram: @rikosseuraamus
Youtube: Rikosseuraamuslaitoksen videokanava

http://www.rikosseuraamus.fi/

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot