(Poistunut julkaisusta)

Reversaaja (Järjestelmäasiantuntija)
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.1.2020

Tehtävän kuvaus 
Mistä on pienet laiteajurit tehty? Binääriluvuista, käskykannoista, keskeytyksistä, datasäilöistä. Niistä on pienet laiteajurit tehty! Tule sinäkin ajamaan NOPparekeä ja tee paluu ohjelmaan, jossa on työnimua, ja oivalluksia sataa ROPpakaupalla!
 
Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen järjestelmäasiantuntijan (reversaaja) virka, joka sijoittuu digitaalisten palveluiden yksikköön Helsinkiin.
 
Reversaajan (takaisinmallintaja, reverse-engineer) toimenkuva sisältää luovaa ongelmanratkontaa monialaisessa ja teknisessä ympäristössä, missä pureudutaan järjestelmien, laitteiden sekä ohjelmistojen tutkintaan takaisinmallintamisen avulla. Tehtävä tarjoaa yllättäviä, mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä koko takaisinmallintamisen kentällä.
Päätehtävinä asiantuntijalla on tutkia, analysoida ja selvittää kohdejärjestelmien, laitteiden tai ohjelmistojen toimintaa sekä toiminnallisuutta takaisinmallintamalla niiden koodia, suoritusta tai kuvauksia.
 
Haettavana olevassa tehtävässä pääset yhdistämään laaja-alaisesti osaamistasi tietotekniikan eri osa-alueilta, ja näyttämään kyntesi koko takaisinmallintamisen kentällä niin menetelmien, toimintatapojen kuin tekniikoidenkin hallinnassa. Toimenkuvaan sisältyy myös työkalu- ja menetelmäkehitystä sekä takaisinmallinnus- ja tietoturvaskenen seurantaa. Työ vaatii kekseliästä, soveltavaa ja itsenäistä otetta sekä pitkäjänteisyyttä ja hyvää ongelmanratkaisukykyä.
 
Haettavana olevan tehtävän kokonaisuuteen sisältyy laaja kirjo erilaisia takaisinmallintamisen sovellusalueita aina yksittäisistä ohjelmistoajureista ja pienlaitejärjestelmistä moniosaisiin tietojärjestelmiin sekä fyysisiin laitteistokomponentteihin.
 
Haemme osaajia hyvinkin erilaisilla taustoilla ja osaamispaleteilla varustettuina, joten kohdistuipa kiinnostuksesi sitten tietoverkkoihin, mobiili- tai pienlaitteisiin, sovellus- tai laitteistopalvelimiin, käyttöjärjestelmiin tai niiden osiin, tiedonsiirtoprotokolliin tai vaikka ajoneuvoihin, voi haettavana oleva reversaajan paikka olla juuri oikea toimi sinulle. Ja koska vain harvat tietävät kaikesta kaiken, panostamme aidosti asiantuntijoidemme kouluttautumiseen sekä tavoitteelliseen osaamisen kehittämiseen.
 
Etsimme värikkääseen tiimiimme motivoituneita ja innokkaita tietotekniikan ammattilaisia tekemään kanssamme aitoa ja merkityksellistä työtä kansallisen turvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi.
  
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Suojelupoliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.  
 
Hakijalta odotamme 
 
Odotamme asiantuntijalta takaisinmallinnuksen eri osa-alueiden hallintaa, johon sisältyy mm. kyky lukea ja kirjoittaa ohjelmakoodia (esim. assembly, C, tms. matalan tason kielet); kyky käyttää erilaisia skriptikieliä kuten Python, Perl ja Bash; kokemus takaisinmallinnusohjelmistojen (esim. IDA Pro, Ghidra tai Radare2) käytöstä; ymmärrys takaisinmallinnuksen menetelmistä ja metodologioista; sekä tieto futsauksen (fuzzing) mahdollisuuksista takaisinmallinnuksessa.
 
Tehtävän menestyksekäs suorittaminen edellyttää asiantuntijalta kykyä työkalu- ja menetelmäkehitykseen niissä laite-, järjestelmä- ja ohjelmistokokonaisuuksissa, jotka ovat takaisinmallinnuksen kohteina. Odotamme lisäksi toiminnan dokumentointia ja tulosten esittämistä sekä yleisesti että kohdennetusti teknisempänä määrittelynä.
 
Valittavalla henkilöllä tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot.
 
Luemme eduksi tehtävää tukevan korkeakoulututkinnon tai muun koulutuksen ja kokemuksen takaisinmallinnuksesta ja tietoturvatestauksesta; tietämyksen haavoittuvuustutkinnasta, ohjelmistotestauksesta sekä sen automatisoinnista; kokemuksen erilaisista takaisinmallinnusmenetelmistä ja alustoista; ymmärryksen mobiili- ja IoT-alustoista; kokemuksen ohjelmistopurkajista (disassembler); ymmärryksen laitteiden turva- ja oikeusmekanismien toiminnasta (esim. rooting); tiedon laiteajurien (firmware) sekä käynnistyslataajien (bootloader) toiminnasta; sekä osallistumisen erilaisten tietoturvaaiheisten ongelmanratkontatehtävien suorittamiseen.
 
Lisäksi arvostamme laaja-alaista kiinnostusta ja perehtymistä itsenäisesti eri teknologioihin; kykyä kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja; halua ja kykyä jatkuvasti kehittää ja laajentaa omaa osaamista; sekä yleistä tunkeutumistestausja tietoturvaskenen seurantaa. Arvostamme myös käytännön kokemusta ohjelmistojen ja laitteistojen debuggauksesta, virtualisointialustojen osaamista sekä alan harrastuneisuutta.
  
Työssä tarvittava kielitaito 
Tehtävässä tarvitaan hyvän suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon lisäksi hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
 
Tehtävän tiedot 
Tehtävän kesto: Vakinainen
 
Työaika: Virastotyöaika
 
Tehtävä alkaa: 1.4.2020
 
alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.
 
Virka on viraston yhteinen.
  
Tehtävän hakemista koskevat tiedot 
Hae viimeistään: 24.2.2020 16:15
 
ID: 26-99-2020
 
Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Suojelupoliisin kirjaamo
Ratakatu 12, PL 151 00121 Helsinki
 
Palkkaukseen liittyvät tiedot
Peruspalkka vaativuustasolla 40.16 on 4186,59 € kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritusja kokemusosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti. Suoritusosa voi olla 0 - 32 %. Supon tai poliisihallinnon ulkopuolelta tulevan virkamiehen suoritusosa on alussa 3 - 6 kuukauden ajan 10 % peruspalkasta. Kokemusosaa maksetaan palvelusajan perusteella 0 - 14 % ja se voi olla 8 vuoden jälkeen 4 % ja 23 vuoden jälkeen 14 % peruspalkasta.
 
  
Edut 
Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. 
  
Tehtävä 
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1
 
  
Yhteystiedot 
Lisätietoja tehtävästä
Suojelupoliisi vaihde
Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivalta esimiehiltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen 
0295 480 131
 
Muut tehtävään liittyvät tiedot 
Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.
 
Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan ennen koeajan umpeutumista terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.
 
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella
 
Suojelupoliisin kirjaamo
PL 151, 00121 Helsinki.
 
Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta.