(Poistunut julkaisusta)

Resurssiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.8.2019

Resurssiopettaja

Työavain 3-1522-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 22.08.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 21.08.2019 kello 15:45
Hansakallion koulu , Hansakallio 4 02780 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Lukuvuonna 2019-20 koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1-6 ja lisäksi jokaisella vuosiluokalla on oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava erityisluokka. Hansakallion koulussa on noin 570 oppilasta. Resurssiopettajan tehtävä sijoittuu vuosiluokille 1-3.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Arvostamme kykyä ja halua tiimityöskentelyyn erityisesti oman luokkatasonsa kanssa. Arvostamme myös kykyä ja halua nähdä sosiaalisten taitojen ja muiden yhdessä toimimisen taitojen merkitys ja tärkeys osana opetustoimintaa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Jarmo Jääskeläinen
050 566 7114
jarmo.jaaskelainen@espoo.fi