(Poistunut julkaisusta)

Resurssiopettaja Pohjois-Tapiolan yläkouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.12.2019

Kuvaus tehtävästä: Etsimme Pohjois-Tapiolan yläkouluun resurssiopettajaa kevääksi. Tehtäviin kuuluu tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta sekä muita erikseen sovittuja tehtäviä.

Koulun nimi: Pohjois-Tapiolan koulu, Sepontie 2, 02130 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yläkoulun oppiaineiden riittävää hallintaa, monipuolisten opetusmenetelmien käyttöä ja kolmiportaisen tuen tuntemista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme oppilaiden yksilöllistä ja arvostavaa kohtaamista, sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Pohjois-Tapiolan koulu on yleissivistävä peruskoulu, jossa on yli 300 oppilasta luokka-asteilla 7-9.
Kouluyhteisössämme ovat yleisopetuksen luokat, erityisluokat ja ilmaisutaitopainotusluokat. Koulussa on 5-jaksojärjestelmä ja 75min oppitunnit.

Pohjois-Tapiolan koulun ilmaisutaitopainotusta on opiskeltu vuodesta 1962 tasavertaisena muiden oppiaineiden rinnalla. Kaikessa opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa pyrimme edistämään luovuuden kehittämistä ja oppimisen iloa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).