(Poistunut julkaisusta)

Resurssiopettaja, päätoiminen tuntiopettaja, Laurinlahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Päätoimisen tuntiopettajan tehtävänä on opettaa liikuntaa sekä kieliä (englanti, ruotsi, S2). Viikkotuntimäärä on 16h.

Koulun nimi ja osoite: Laurinlahden koulu, Merisaapas 2-4, 02320 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä vahvaa tieto-ja viestintätekniikan osaamista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme suoritettuja kielten opintoja sekä kokemusta yhteisöllisyyden ja kielitietoisuuden kehittämisestä koulun toimintakulttuurissa.

Laurinlahden koulu on 300 oppilaan alakoulu. Keskeisenä tavoitteena koululla on laadukas perusopetus. Tarkoitus on luoda jokaiselle oppilaalle vankka oppimispohja, jolle on hyvä rakentaa uutta. Vastuuntunnon kehittämiseksi oppilaita ohjataan tekemään töitä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti sekä suunnittelemaan ja arvioimaan omaa työtään kannustavassa ilmapiirissä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).