(Poistunut julkaisusta)

Resurssiopettaja, luokanopetukseen
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2019

Resurssiopettaja, luokanopetukseen

Työavain 3-1011-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 27.05.2019 kello 15:45
Kuitinmäen koulu , Kuitinkuja 4 02210 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Resurssiopettajan tehtävät Kuitinmäen yhtenäisessä peruskoulussa. Opetus tapahtuu vuosiluokilla 1.-6 ja opettavat oppiaineet ovat pääosin äidinkieli ja suomi toisena kielenä opetusta. Tuntimäärä on 18, mutta tuntimäärää on mahdollista kasvattaa 24:een yläkoulun resurssiopettajan tunneilla. Kuitinmäen koulu on kansainvälinen, kulttuurista monimuotoisuutta ja erilaisia oppijoita arvostava yhteisö. Koulu sijaitsee kahdessa vierekkäisessä rakennuksessa Olarissa hyvien liikenneyhteyksien varrella ja se on 700 oppilaan ja 90 aikuisen työyhteisö. Koulussa annetaan suomenkielistä yleisopetusta, kaksikielistä suomi-englanti -opetusta, lievästi kehitysvammaisten opetusta ja maahanmuuttajien valmistavaa ja pienryhmäopetusta. Koulussa tehdään vahvaa yhteis- ja samanaikaisopettajuutta oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hakijalta odotetaan hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja ja halua osallistua koulun yhteisöllisen ja oppilaita osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen. Hakijalla tulee olla taitoa nähdä oppilaat yksilöinä ja halua ohjata heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja: opettajan tulee osata työskennellä työparin ja -tiimin kanssa ja käyttää samanaikaisopetuksen metodeja. kokemusta erityisesti tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessa. hyviä ryhmänhallintataitoja innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta ja halua osallistua koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Kerro hakemuksen Oma esittely -kohdassa, miten em. asiat toteutuvat kohdallasi.

Arvostamme aiempaa kokemusta työskentelystä yhtenäisessä peruskoulussa sekä halukkuutta opettaa myös yläkoulun luokilla.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Terja Isokorpi
050 4052754
etunimi.sukunimi@espoo.fi
9-16

Virka-apulaisrehtori Anssi Iivonen
046 8771217
etunimi.sukunimi@espoo.fi
9-16