(Poistunut julkaisusta)

Resurslärare, Vindängens skola
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.12.2019

Beskrivning av jobbet: Resurslärare

Till arbetet hör att i samarbete med skolans klasslärare och speciallärare planera och genomföra stöd, handledning och undervisning för elevernas skolgång.

18vh

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Behörighetskrav: Klasslärare eller speciallärare

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi förutsätter samarbetsförmåga.

Vi värdesätter flexibilitet.

Vindängens skola är en skola med 213 elever. Vi vill väcka i varje elev, ett optimalt intresse för inlärning och samtidigt stärka elevens självkänsla. I arbetet betonas respektfyllt bemötande, delaktighet - eget ansvar och social kompetens. I det dagliga arbetet ser vi till att alla upplever känsla av samanhang, d.v.s. uplever det som sker som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Vi har ett välfungerande samarbete med våra grannar i Vindängenhuset.