(Poistunut julkaisusta)

Resurslärare, Mattlidens skola
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.11.2019

Beskrivning av jobbet: Mattlidens skola söker nu en resurslärare!

Till arbetet hör att i samarbete med skolans lärare planera och genomföra stöd, handledning och undervisning för elevernas skolgång.

Mattbergsskolan och Mattlidens skola blev en sammanhållen grundskola åk 1-9 den 1.8 2006. Skolan arbetar med över 700 elever fördelade på 30 basgrupper och med över 50 lärare.

I vår skola strävar vi efter att alla skall känna sig trygga. Vi vill att våra elever lär sig att ta ansvar för sig själva och sin omgivning. Det är viktigt att eleverna är motiverade och känner att verksamheten i skolan är meningsfull.

Viktiga värden i vår fostran är ansvar, trygghet, respekt och arbetsglädje.

Arbetsförhållandet börjar den 7.1.2020.

Arbetsplats: Mattlidens skola, Mattliden 1, 02230.

Avtalsområde UKTA Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för undervisningspersonal

Det ledigförklarade jobbet är ett tjänsteförhållande.

Behörighetskrav: Speciallärar- eller klasslärarbehörighet.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter: en sund elevsyn och intresse av att jobba i team.

Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Esbo erbjuder barn och unga mångsidig och högkvalitativ undervisning som utgör en grund för livslångt lärande. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.